TO BE am is are konu anlatımı

TO BE AM İS ARE ingilizce konu anlatımı

 

İngilizce “to be” fiili olmak anlamına gelmektedir. Ayrıca “to be” yardımcı fiil olarak ta kullanılmaktadır. Bazı cümlelerde bir iş yada oluş bildiren fiil olmamaktadır. Örnek olarak “ Ben bir işçiyim” cümlesinde fiil yoktur. “ işçiyim” ismi cümlenin yüklemidir.

 

Ama İngilizcede isim yada sıfatlar yüklem olarak kullanılmaz. Bu nedenle böyle cümlelerde “to be” fiilini yardımcı olarak kullanmak gerekiyor. “ To be” fiili içinde bulunduğumuz zamanı anlatırken, yani şimdiki zaman ve geniş zamanda “am,is,are” olarak çekimlenir.

 

Örnek : I am a Student ( Ben bir öğrenciyim) to be” fiilinin olumlu cümlelerde çekimlenmesi aşağıdaki gibidir:

LONG FORMS

SHORT FORMS

EXAMPLES

I am

I’m

I am hungry.(Ben açım.)

You are

You’re

You are my friend. (Sen benim arkadaşımsın.)

He is

He’s

He is a doctor. (O bir doktordur.)

She is

She’s

She is tall. (O uzun boyludur.)

It is

It’s

It is a dog. (O bir köpektir.)

We are

We’re

We are in the park. (Biz parktayız.)

You are

You’re

You are students. (Siz öğrencisiniz.)

They are

They’re

They are at school. (Onlar okuldalar.)



Bir genelleme yapacak olursak tekil öznelerle “is”çoğul öznelerle “are” yardımcı fiilini kullanılırız. Yalnızca özne “I” olduğu zaman “am” yardımcı fiili kullanılır. Ayrıca İngilizcede “sen” ve “siz” kişisi “you”dur ve “you” öznesi ile tekil - çoğul ayrımı yapmadan “are” kullanılır.

» Izmir is a city.
» Izmir and Adana 
are cities.
» My sister 
is a student.
» My sister 
are students.
» I 
am a harworking student.
» Ayşe and I 
are hardworking students.

“to be” fiilinin olumsuz cümlelerde çekimlenmesi aşağıdaki gibidir:

LONG FORMS

SHORT FORMS

EXAMPLES

I am not

I’m not

I am not hungry.(Ben aç değilim.)

You are not

You aren’t

You aren’t my friend. (Sen benim arkadaşım değilsin.)

He is not

He isn’t

He isn’t a doctor. (O bir doktor değildir.)

She is not

She isn’t

She isn’t tall. (O uzun boylu değildir.)

It is not

It isn’t

It isn’t a dog. (O bir köpek değildir.)

We are not

We aren’t

We aren’t in the park. (Biz parkta değiliz.)

You are not

You aren’t

You aren’t students. (Siz öğrenci değilsiniz.)

They are not

They aren’t

They aren’t at school. (Onlar okulda değiller.)

 

“to be fiilinin soru cümlelerinde kullanımı aşağıdaki gibidir:

YES / NO QUESTIONS

SHORT ANSWERS

Am I late?

Yes, you are. / No, you aren’t.

Are you thirsty?

Yes, I am. / No, I’m not.

Is he hardworking?

Yes, he is. / No, he isn’t.

Is she slim?

Yes, she is. / No, she isn’t.

Is it cold?

Yes, it is. / No, it isn’t.

Are we in this class?

Yes, you are. / No, you aren’t.

Are you at school?

Yes, we are. / No, we aren’t.

Are they from England?

Yes, they are. / No, they aren’t.

» to be + isim 
She is a lawyer. → (O, bir avukattır.)
It is a red book. → (O, kırmızı bir kitaptır.)
We are clever girls. → (Biz zeki kızlarız.)

» to be + sıfat 
He is handsome. → (O, yakışıklıdır.)
You are young. → (Sen gençsin.)
The students are tired. → (Öğrenciler yorgunlar.)

Genç Akademi
31 Mayıs 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.