Reflexive Pronouns (myself,yourself, herself)

Bir eylemin özne ve nesnesi aynı kişi ya da eşya ise, o eylem dönüşlüdür. Dönüşlü zamirler (reflexive pronouns) tekil şahıslar için “self”, çoğul şahıslar için “selves” ekleri kullanılarak yapılır. 

►Bu konuda en sık yapılan hatalardanbirisi object pronouns ve reflexive pronouns kullanımlarını birbirinekarıştırmaktır. Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

- I cut me with a knife. (Benibıçakla kestim.)

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede"beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. Yani burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.

- I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)


Aşağıda reflexive pronoun’ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.
- She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
- I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
- He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
- They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)

Reflexivepronoun üç temel durumda kullanılır.

 • Özne ve nesne aynı olduğunda
  I hurt myself. (Kendimiincittim) (kendi kendimi)
  The band call themselves "Dire Straits". (Grup kendine "Dire Straits" diyor.)
  He shot himself. (Kendinivurdu) (kendi kendini)
 • Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak
  I bought a present for myself. (Kendim için bir hediye aldım.)
  She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (tek başına)
  That man is talking to himself. (Adam kendi kendine konuşuyor.)
 • Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda
  I’ll do it myself. (Kendimyapacağım.) (Hiçkimsebana yardım etmeyecek)
  They ate all the food themselves. (Bütün yemeği kendileri yediler.) (Başka hiçkimse yemedi)

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

Did you prepare yourself for the test? (Kendini sınava hazırladın mı?
How did she injure herself? (Kendini nasıl yaraladı?)
Let’s get ourselves some ice cream. (Hadi kendimize dondurma alalım.)
I myself drew this map. (Bu haritayı ben kendim çizdim.)
I cut myself with a knife. (Kendimi (elimi) bıçakla kestim.)
She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
He saw himself in the mirror. (Kendini aynada gördü.)
They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
I hurt myself. (Kendimiincittim.) (kendi kendimi)
The band call themselves "Cranberries". (Grup kendine "Cranberries" diyor.)
He shot himself. (Kendinivurdu.) (kendi kendini)
I bought a present for myself. (Kendime hediye aldım.)
She did it by herself (=alone). (Kendi kendine yaptı.) (tek başına)
That man is talking to himself. (O adam kendi kendine konuşuyor.)

Genç Akademi
02 Kasım 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.