İNGİLİZCE HAVE GOT HAS GOT

Genç Akademi olarak bu gün sizlere İNGİLİZCE HAVE GOT HAS GOT konusunu anlatacağız.

have got / has got” İngilizcede sahiplik bildiren kalıptır. “have” kelimesi ile genellikle aynı anlama gelmektedir, fakat “have” bir fiildir ve bütün zamanlarda kullanılabilir...

Aynı zamanda  “have got / has got” sadece içinde bulunduğumuz zamanı (Geniş Zaman ya da Şimdiki Zaman) anlatan bir kalıptır...

Türkçe'ye genellikle “SAHİP OLMAK” diye çevrilse de farklı cümleler içinde farklı anlamlara gelebillmektedir. Bu anlamları örnekler içinde incelemek daha doğru olacaktır.

Aşağıdaki tablo “have got / has got” kalıbının kişilere göre olumlu ve olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığını ve kısa hallerini göstermekteyiz.

 

POSITIVE SENTENCES SHORT FORMS NEGATIVE SENTENCES SHORT FORMS
have got blue eyes. I've got … have not got blue eyes. haven't got
You have got blue eyes. You've got … You have not got blue eyes. You haven't got …
He has got blue eyes. He's got … He has not got blue eyes. He hasn't got …
She has got blue eyes. She's got … She has not got blue eyes. She hasn't got …
It has got blue eyes. It's got … It has not got blue eyes. It hasn't got …
We have got blue eyes. We've got … We have not got blue eyes. haven't got …
You have got blue eyes. You've got … You have not got blue eyes. haven't got …
They  have got blue eyes. They've got … They have not got blue eyes. haven't got …

Aşağıdaki tabloda “have got / has got” kalıbının soru cümlelerinde nasıl kullandığı ve nasıl kısa cevaplar verildiği anlattık.

YES / NO QUESTIONS SHORT ANSWERS
Have I got blue eyes? Yes, you have. / No, you haven't.
Have you got blue eyes? Yes, I have. / No, I haven't.
Has he got blue eyes? Yes, he has. / No, he hasn't.
Has she got blue eyes? Yes, she has. / No, she hasn't.
Has it got blue eyes? Yes, it has. / No, it hasn't.
Have we got blue eyes? Yes, you have. / No, you haven't.
Have you got blue eyes? Yes, we have. / No, we haven't.
Have they got blue eyes? Yes, they have. / No, they haven't.

 

Şimdi beraber örnek çözelim ;

HAVE GOT / HAS GOT KULLANIMI
1. “have got” kalıbını sahip olduğumuz kişi ya da şeylerden bahsederken kullanabiliriz.
I have got a car. (Ben bir arabaya sahibim. / Benim bir arabam var.)

!!! “have got” kalıbı Türkçeye genellikle “sahip olmak” diye çevrilse de yukarıdaki örnekte olduğu gibi “var” diye çevrilmesi de oldukça yaygındır.
She has got two brothers.
(Onun iki erkek kardeşi var.)
They have got a big house.
(Onların büyük bir evi var.)

2. “have got” kalıbını insanları, hayvanları ya da eşyaları tarif ederken kullanabiliriz.
John has got short hair.
(John’ın kısa saçları var.)
Birds have got wings.
(Kuşların kanatları vardır.)
The table has got two legs.
(Masanın dört bacağı var.)

3. “have got” kalıbını hastalıklardan bahsetmek için kullanabiliriz.
I’ve got a headache.
(Baş ağrım var. / Başım ağrıyor.)
My dad has got a toothache.
(Babamın diş ağrısı var. / Babamın dişi ağrıyor.)

4. Bazı kalıplaşmış ifadelerde “have got” kalıbı kullanabiliriz.
I have got a problem.
(Bir sorunum var.)
She has got a question.
(Onun bir sorusu var.)

 

Genç Akademi
09 Kasım 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.