İngilizce Düzensiz Fiiller

Ümraniye Genç Akademi olarak bu gün sizlere ingilizcede en çok kullanılan düzensiz filleri listeledik. Bu makalemizde ingilizce düzensiz fiillerden bahsedeceğiz.

PRESENT
(VERB1)
PAST SIMPLE
(VERB2)
PAST PARTICIPLE
(VERB3)
MEANING (ANLAMI)
Be (am, is, are) Was/Were Been Olmak
Beat Beat Beaten Vurmak/Yenmek
Become Became Become Olmak
Begin Began Begun Başlamak
Bite Bit Bitten Isırmak
Bleed Bled Bled Kanamak
Blow Blew Blown Esmek
Break Broke Broken Kırmak
Bring Brought Brought Getirmek
Build Built Built İnşa etmek
Buy Bought Bought Satın almak
Catch Caught Caught Yakalamak
Choose Chose Chosen Seçmek
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Mal olmak
Cut Cut Cut Kesmek
Do Did Done Yapmak
Draw Drew Drawn Çizmek
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Araba sürmek
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek
Feed Fed Fed Beslemek
Feel Felt Felt Hissetmek
Fight Fought Fought Kavga etmek
Find Found Found Bulmak
Fly Flew Flown Uçmak
Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Forgive Forgave Forgiven Affetmek
Freeze Froze Frozen Donmak
Get Got Got Elde etmek/almak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone Gitmek
Grow Grew Grown Büyümek
Have/has Had Had Sahip olmak
Hear Heard Heard Duymak
Hide Hid Hidden Saklamak
Hit Hit Hit Vurmak
Hold Hed Held Tutmak
Hurt Hurt Hurt İncitmek
Keep Kept Kept Korumak
Know Knew Known Bilmek
Lend Lent Lent Ödünç vermek
Let Let Let İzin vermek
Lie Lay Lain Yalan söylemek
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made Yapmak
Mean Meant Meant Demek
Meet Met Met Buluşmak
Mistake Mistook Mistaken Hata yapmak
Pay Paid Paid Ödemek
Put Put Put Koymak
Read Read Read Okumak
Ride Rode Ridden Binmek
Ring Rang Rung Zil çalmak
Run Ran Run Koşmak
Say Said Said Söylemek
See Saw Seen Görmek
Sell Sold Sold Satmak
Send Sent Sent Göndermek
Set Set Set Kurmak
Shake Shook Shaken Sallamak
Shine Shone Shone Parlamak
Shoot Shot Shot Ateş etmek
Shut Shut Shut Kapatmak
Sing Sang Sung Şarkı söylemek
Sink Sank Sunk Batmak
Sit Sat Sat Oturmak
Sleep Slept Slept Uyumak
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Spend Spent Spent Harcamak
Stand Stood Stood Ayakta durmak
Steal Stole Stolen Çalmak
Stick Stuck Stuck Yapıştırmak
Strike Struck Struck Vurmak
Swear Swore Sworn Yemin etmek
Swim Swam Swum Yüzmek
Take Took Taken Almak
Teach Taught Taught Öğretmek
Tell Told Told Anlatmak/söylemek
Think Thought Thought Düşünmek
Throw Threw Thrown Atmak
Understand Understood Understood Anlamak
Wake Woke Woken Uyandırmak
Wear Wore Worn Giymek
Win Won Won Kazanmak
Write Wrote Written Yazmak
Genç Akademi
25 Haziran 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.