İngilizce’de Karşılaştırmalar (Comparative & Superlative)

İngilizce’de karşılaştırma sıfatları; birden fazla kişiyi, nesneyi kısacası herhangi birden fazla olan şeyi kıyaslamak ve karşılaştırmak için kullanılırlar.

Örnek: Bir çocuğun bir arkadaşına “Benim annem senin annenden daha güzel.” diye bir cümle kurması, iki çocuğun annelerini güzellikleri konusunda karşılaştırması demektir. Böyle bir cümle kurmak için comparative‘e ihtiyaç duyulur.

Comparative sıfatların kullanımı için aşağıdaki cümle yapısına uymanız gerekir.

 

***Özne (İsim) + Fiil + Sıfat + Than kelimesi + Nesne (İsim)

 

Örnek Cümleler:

John is taller than Jane. (John Jane’den daha uzun.)

That film was nicer than this. (O film bundan daha hoştu.)

He is more popular than his friends. (O arkadaşlarından daha popüler.)

 

  • Üstünlük, süperlik gibi anlamları olan bu kelime, superlative adjectives kalıbını üstünlük bildiren sıfatlar” olarak tanımlamaya yardımcı olur.
  • Üstünlük bildiren sıfatlar, aynı karşılaştırma sıfatları gibi kıyaslama bildirirler. Ancak aralarında belirgin bir fark bulunur. Üstünlük sıfatları; iki şeyi değil, bir şeyi diğer her şeye göre kıyaslar. Bir kişinin, nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylere kıyasla ne kadar üstün olduğunu belirtirler. Yani superlative konusunda önemli olan bir şeyin bir konu hakkında diğer her şeyle olan kıyaslamasıdır. Comparative gibi daha değil; en durumu vardır.

Örnek:  Bir çocuğun arkadaşına, “Benim annem dünyadaki en güzel insandır.” diyen çocuk, annesini güzellik konusunda dünyadaki diğer her şeyle karşılaştırmakta ve üstün görmektedir. Böyle bir cümle kurmak içinse superlatives konusuna ihtiyaç vardır.

 

My mother is the most beautiful person in this world. (Benim annem dünyadaki en güzel insandır.)

NOT: Superlative sıfatların kullanımı için aşağıdaki cümle yapısına uymanız gerekir.

Özne (İsim) + Fiil + The kelimesi + Sıfat + Nesne (İsim)

 

***Eğer karşılaştırma için kullandığınız sıfatı kelime olarak kısaysa yani tek heceliyse sıfatın sonuna ‘-est’ takısı gelir. Longestbiggestsmallest gibi.

***Eğer kullandığınız sıfat kısaysa yani 2 heceli ancak sonu -y harfi ile bitiyorsa -y harfi düşer, sıfatın sonuna ‘-iest’ takısı gelir. Happy -> happiest gibi.

***Eğer kullandığınız  sıfat uzunsa yani 2 veya daha çok heceli ise sıfata ek gelmez, sıfattan önce ‘most kelimesi gelir. The most beautiful gibi.

 

Örnek Cümleler:

She is the prettiest girl I have ever seen. (O, gördüğüm en güzel/ hoş kız.)

Mount Everest is the highest mountain in the world. (Everest Dağı dünyadaki en yüksek dağdır.)

This must be the hottest day of the year. (Bu yılın en sıcak günü olmalı.)

 

Genelde adverbler için more & most ve less & least kullanılır.

cheerful

more cheerful

most cheerful

probably

more probably

most probably

.

NOT: kesinlikle bir ismi 2 comparisonla yazmayın

Yanlış !!!

 Doğru

 

The most fastest car is mine

The fastest car is mine

 

 

Positive

Comperative

Superlative

(tek)

(iki ismi karşılaştırınca)

(ikiden fazla ismi karşılaştırınca)

high

higher

highest

short

shorter

shortest

happy

happier

happiest

nice

nicer

nicest

good

better

best

bad

worse

worst

much

more

most

little

less

least

some

more

most

well

better

best

.

 

 

 

 

Genç Akademi
09 Ekim 2021

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.