Comparatives(Kıyaslama) konu anlatımı

İngilizcede sıfatın sonuna –er takısı, ya da başına more kelimesi getirilerek oluşturulan comparatives yapısı Türkçede mukayese (kıyaslama, karşılaştırma) sıfatlarına karşılık gelir ve Türkçeye “daha” olarak çevrilir.


* taller : daha uzun boylu
more expensive : daha pahalı

Genellikle tek heceli olan kısa sıfatların sonuna “-er” takısı eklenerek comparative yapısı elde edilir.


old → older
short → shorter
cheap → cheaper

Sıfatlar “-er” takısı aldığında fiilde bazı ses değişiklikleri meydana gelir.


1. Eğer sıfat “e” harfi ile bitiyorsa sıfata sadece “r” takısı eklenir.
nice → nicer
close → closer
late → later

2. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu ünsüz harfler genellikle “d, g, m, n, t” harfleridir.
big → bigger
slim → slimmer
thin → thinner
hot → hotter
wet → wetter
w” harfi sonda kullanıldığında bu kurala uysa bile tekrarlanmaz.
slow → slower

3. Eğer sıfat “y” harfi ile bitiyor ve “y”den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve yerine “ier” gelir.
easy → easier
heavy → heavier
early → earlier

İki ve daha fazla heceli olan uzun sıfatlara “-er” eklenmez, bunun yerine sıfatlardan önce “more” kelimesi kullanılır.
beautiful → more beautiful
comfortable → more comfortable
hardworking → more hardworking
intelligent → more intelligent
careful → more careful

Bazı sıfatlar kuralsızlardır ve bunlar “-er” takısı ya da “more” kelimesiyle kullanılmazlar bunun yerine bazı kural dışı değişikliklere uğrarlar.

Adjective (sıfat)

Comparative (kıyaslama sıfatı)

good (iyi)
bad (kötü)
many / much (çok)
little (az)
far (uzak)

better (daha iyi)
worse (daha kötü)
more (daha çok)
less (daha az)
farther / further (daha uzak)

 

İki şey birbiriyle karşılaştırılırken sıfattan sonra “than” kelimesi kullanılır.

 

Genç Akademi
14 Mayıs 2019

Talep Formu

Lütfen Adınızı Yazınız.
Lütfen Telefonunuzu Yazınız.
Lütfen Şubenizi Yazınız.

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.