Comparatives(Kıyaslama) konu anlatımı

İngilizcede sıfatın sonuna –er takısı, ya da başına more kelimesi getirilerek oluşturulan comparatives yapısı Türkçede mukayese (kıyaslama, karşılaştırma) sıfatlarına karşılık gelir ve Türkçeye “daha” olarak çevrilir.


* taller : daha uzun boylu
more expensive : daha pahalı

Genellikle tek heceli olan kısa sıfatların sonuna “-er” takısı eklenerek comparative yapısı elde edilir.


old → older
short → shorter
cheap → cheaper

Sıfatlar “-er” takısı aldığında fiilde bazı ses değişiklikleri meydana gelir.


1. Eğer sıfat “e” harfi ile bitiyorsa sıfata sadece “r” takısı eklenir.
nice → nicer
close → closer
late → later

2. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu ünsüz harfler genellikle “d, g, m, n, t” harfleridir.
big → bigger
slim → slimmer
thin → thinner
hot → hotter
wet → wetter
w” harfi sonda kullanıldığında bu kurala uysa bile tekrarlanmaz.
slow → slower

3. Eğer sıfat “y” harfi ile bitiyor ve “y”den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve yerine “ier” gelir.
easy → easier
heavy → heavier
early → earlier

İki ve daha fazla heceli olan uzun sıfatlara “-er” eklenmez, bunun yerine sıfatlardan önce “more” kelimesi kullanılır.
beautiful → more beautiful
comfortable → more comfortable
hardworking → more hardworking
intelligent → more intelligent
careful → more careful

Bazı sıfatlar kuralsızlardır ve bunlar “-er” takısı ya da “more” kelimesiyle kullanılmazlar bunun yerine bazı kural dışı değişikliklere uğrarlar.

Adjective (sıfat)

Comparative (kıyaslama sıfatı)

good (iyi)
bad (kötü)
many / much (çok)
little (az)
far (uzak)

better (daha iyi)
worse (daha kötü)
more (daha çok)
less (daha az)
farther / further (daha uzak)

 

İki şey birbiriyle karşılaştırılırken sıfattan sonra “than” kelimesi kullanılır.

 

Genç Akademi
14 Mayıs 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.