Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı İnkılaplar

Bu gün ki makalemizde sizlere Atatürk’ün yapmış olduğu inkılaplardan bahsedeceğiz.

1. Laik ve çağdaş bir eğitimi sağlamak.
2. Bilimsel ve geleceğe yönelik eğitimi sağlamak.
3. Eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak.
4. Kız ve erkek çocuklar arasında eğitim eşitliği sağlamak.
5. Eğitimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.
6. Her alanda teknik eleman yetiştirmek geleceğe yönelik hazırlamak.
7. Eğitimi millileştirmek.

Yapılan İnkılaplar:

1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924

• Öğretim birleştirilerek bütün eğitim kurumları MEB’e bağlandı.

• Medreseler kapatılarak laik eğitim anlayışı etkili hale getirildi. 

• Azınlık okullarında ve yabancı okullarda dini ve siyasî amaçlı eğitim verilmesi önlendi.

 

2. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun – 2 Mart 1926

• İlk, orta, lise ve yüksekokulların belli esaslara göre düzenlenmesi amaçlanmıştır.

 

3. Yeni Türk Harflerinin Kabulü – 1 Kasım 1928

• Batılılaşma alanında atılan önemli bir adımdır.

• Okuma- yazma kalaylaştı. Basılan kitap sayısı arttı. Avrupa ile bilgi ve kültür aktarımı kolaylaştı.

 

4. Tür Tarih Kurumu’nun Kurulması – 15 Nisan 1931

• Ümmetçi tarih anlayışı yerine, laik ve milli bir tarih anlayışı getirilmiştir.

 

5. Türk Dil Kurumu’nun Kurulması – 12 Temmuz 1932

• Türkçe’yi yabancı kelimelerden kurtarmak.

• Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyarak, Türk dilinin dünya üzerindeki saygınlığını artırmak.

Genç Akademi
14 Nisan 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.