Anadolu Lisesi Nedir ? Fen Lisesi Nedir ?

Ümraniye Genç Akademi  ve Maltepe Genç Akademi olarak bu gün sizlere öğrencilerimizin ve velilerimizin en çok merak ettiği soruların cevaplarını hazırladık.

Fen Lisesi nedir ? Anadolu Lisesi nedir ? Sosyal Bilimler Lisesi nedir ? Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nedir ? Askeri Lise nedir ? Kaç tane lise türü var ve farkları nelerdir ?

Fen Lisesi Nedir ?

 • Fen liseleri, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.
 • Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.
 • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.
 • Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.
 • Yatılı ve karma okullardır.
 • Resmi fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki ‘Okullarımız’ butonu tıklanarak ulaşılabilir.

 

Sosyal Bilimler Lisesi Nedir ?

 • Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
 • Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.
 • Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 30’u geçemez.
 • Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 • Sosyal Bilimler Liseleri üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri oldukça yüksektir.
 • Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
 • Öğrenim süreleri 4 yıldır. 
 • Köklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama 450-500 arasında olup mezunların üniversitelere yerleşme oranı yüksektir.
 • Ancak genel liselerin Anadolu Lisesi olmasıyla yeni Anadolu Liseleri’nin ortak sınav taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

Anadolu Kız Meslek Liseleri

 • İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır.
 • Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır.
 • Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

 

Sağlık Meslek Liseleri

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır.
 • Türk Millî Eğitiminin genel sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup,  ‘Anadolu’ programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.
 • Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak.
 •  Yeni Ünvanlar: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı ünvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece ‘Hemşire Yardımcısı’, ‘Ebe Yardımcısı’, ‘Sağlık Bakım Teknisyeni’ ünvanları ile mezun olunabilecek.

 

Genç Akademi
06 Mayıs 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.