Adverbs (Zarflar)

Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler.

- How does he she sing? (O) Nasıl şarkı söylüyor.)
- She sings beautifully. (Çok güzel şarkı söylüyor.)
- I always drive carefully. (Daimadikkatli araba kullanırım.)
- They are speaking angrily. (Kızgınkızgın konuşuyorlar.)

► Zarflar genellikle -ly son ekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur. 

- beautiful/beautifully (güzel- güzel(ce) güzel bir şekilde)
- careful/carefully (dikkatli-dikkatlice/dikkatlibir şekilde)

► Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır: 

- fast (hızlı) - fast (hızlıca,hızlı bir şekilde), hard (zor) - hard (zor bir şekilde)

► Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. "good" sıfatının zarf formu "well" (iyi bir şekilde)dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır!

YANLIŞ   : He plays tennis good.
DOĞRU  : He plays tennis well. 

► Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf söz konusu sıfattan önce kullanılır. 

- She is extremely happy. (O olağanüstü mutlu.)
- They are absolutely sure. (Kesinlikle sure.)
- I am terribly sorry. (Son derece üzgünüm.)
- The prices are unbelievably low. (Fiyatlar inanılmaz derecede düşük.)

► Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla ’very’ kullanılmaz. 

Örnek: good - fantastic

► Sıklık zarfları (adverbsof frequency) herzaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık(often) vs.) genellikle ana eylemden önce gelir. 

- He is often late for class. (O genelde sınıfa geç kalır.)
- Do you always eat in a restaurant? (Her zaman lokantada mı yemek yersiniz?)
- They don’t usually travel on Fridays. (Genellikle Cuma günleri seyahat etmezler.)

► The fat man jumped over the wall surprisingly easily. (Şişman adam duvarın üzerinden şaşırtıcı bir kolaylıkla atladı.)

- The lady speaks very fast. (Bayan çok hızlı konuşur.)


Bu iki cümlede de "easily" ve "fast" zarftır. Bunlar fiilleri niteler. Fakat "easily" ve "fast" kelimeleri de yine kendileri gibi zarf olan "surprisingly" ve "very" tarafından nitelenirler.

Genç Akademi
29 Ekim 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.