Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar)

İsimleri niteleyen ve isimlerin önelerinde yer alan kelimelere sıfat (adjective ) denir.
- a beautiful house - güzel bir ev
- the fast car - hızlı araba

Bu cümlelerde picture ( resim ) ve horse ( at ) kelimeleri isimdir. Beautiful ( güzel ) ve fast ( hızlı ) kelimeleri ise sıfattır. Yani beautiful kelimesi house kelimesini, fast kelimesi ise car kelimesini nitelemektedir.

► Zamirler ismin yerinekullanılan kelimeler oldukları için sıfatlar tarafından nitelenebilirler.

- He is strong, handsome, rich and humble. (Güçlü, yakışıklı, zengin ve alçak gönüllüdür.)
- They are old but excellent. (Eski fakat ve mükemmeldirler.)
***Bu cümlelerde sıfatlar zamirleri nitelemektedirler.

► Türkçede olduğu gibiİngilizcede de sıfatlar, niteledikleri isimlerden önce gelirler. Tekil, çoğulfarketmez.

- a good man - iyibir adam
- good men - iyiadamlar
- a beautiful rose - güzelbir gül

► Bir isimden önce birdenfazla sıfat gelebilir. Sıfatların araları virgül ile ayrılabilir veya virgülsüzde yazılabilir. 

- a big fat man - büyükşişman bir adam
- the thin, tall woman - uzun, ince kadın

► Renk bildiren iki sıfatarka arkaya geldiği zaman aralarına “and” konur. İkiden fazla renk arka arkayagelince son iki rengin arasına and konur. 

- the yellow and red uniform - Sarı kırmızı üniforma
- a white, blue and green tent. - beyaz, mavi ve yeşil ( karışımı ) çadır

► Bir isimden önce birdenfazla nitelik sıfatı gelmesi icab ettiği zaman, her zaman olmasa da çoğunlukladikkat edilen bir sıra vardır. Genel nitelikler özel niteliklerden önce gelir.Aşağıda belirtilen sıra takip edilir, ama bu istisnası olmayan kesin bir kuraldeğildir. Bazen sıralama değişebilir. 

Genel mana + büyüklük, küçüklük +yaş, eskilik, yenilik + renk + ait olduğu belde + neden yapıldığı

a beautiful large brand - new yellow British goldenspoon. ( güzel, büyük, yepyeni, sarı,İngiliz yapısı, altın bir kaşık )
- an old Turkish woman - Yaşlı bir Türk kadını
- a nice woolen sweater - Güzel bir yün kazak

► Sıfatlar genel olarakisimleri nitelemekle beraber bazen fiilleri de nitelerler. Bu fiillersınırlıdır : be / get / become / seem / appear/ look / smell / sound / taste / feel.

- Be quiet. Don’t be noisy. (Sessiz ol. Gürültücü olma.)
- The cat is getting wet in the rain. (Kedi yağmurda ıslanıyor.)
- Last night he became ill. (Dün gece hasta oldu.)
- Your coffee tastes wonderful. (Kahveniz mükemmel ( lezzeti var ).
- The fish smells bad. (Bu balık kötü kokuyor.)
- You look happy today. (Bugün mutlu görünüyorsun.)

► İngilizcede sıfatlarınçoğu hem isimlerden önce gelip sıfat tamlaması yaparlar hem de be, seem, lookgibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler. 

- a fat man - şişmanbir adam
- The man is fat. - Adamşişmandır.
- easy questions - kolaysorular
- The questions are easy. - Sorular kolaydır.
- a sad boy. - üzgünbir çocuk
- The boy looks sad. - Çocuk üzgün görünüyor.

Predicative adjectives

► Bazı sıfatlar ise sadecepredicative ( yüklem ) olarak kullanılırlar. Bu sıfatları isimlerin önünegetiremeyiz.

Bu sıfatlardan en çok kullanılanları şunlardır.
asleep, awake, alike, afraid,alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder.

- The man is asleep. (Adam uykuda ) diyebiliriz. Ama asleepman diyemeyiz.

Attributive adjectives

► Bir de bunların tam tersiolarak yani attributive ( niteleyici ) olarak kullanılan ancak predicative (yüklem ) olarak kullanılamayan sıfatlar vardır. Bunlar şu sıfatlardır.
chief, main, principal, sheer,utter, mere, only, sole, total

- His shoop is on the main street. ( Onun dükkanı ana caddededir ) diyebiliriz. Ama “The street is main” diyemeyiz.

Genç Akademi
27 Ekim 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.