YDS'de En Çok Karşılaşılan Fiiller ve Türkçe Karşılıkları

YDS ülkemizde yabancı dil yeterliliğinizi ve seviyenizi belirlemek için gireceğiniz sınavlardan biridir. Her yıl yapılan bu sınavlarda bazı fiiller sorularda sıkça kullanılıyor. Sizler için bu fillerin bir kısmını derledik. İyi çalışmalar...

 

Filler

Türkçe Karşılıkları

Affect

 Etkilemek

Act

Rol yapmak

Add

Eklemek

Admit

 Kabul etmek

Acquire

 Kazanmak

Apply

 Başvurmak

Agree

 Aynı fikirde olmak

Ask

 Sormak

Book

 Yer ayırtmak

Bring

 Getirmek

Buy

 Satın Almak

Borrow

 Ödünç almak

Close

 Kapatmak

Cut

 Kesmek

Carry

 Taşımak

Choose

 Seçmek

Confirm

 Doğrulamak

Comment

 Yorum yapmak

Compete

 Rekabet etmek

Convince

 İkna etmek

Deliver

 Teslim etmek

Decline

 Reddetmek

Describe

 Tanımlamak

Divide

 Bölmek

Escape

 Kaçmak

Exclude

 Hariç tutmak

Expand

 Genişletmek

Explain

 Açıklamak

Extend

Uzatmak

Grow

 Büyümek

Hold

 Tutmak

Imply

 İma etmek

Include

 İçermek

Introduce

 Tanıştırmak

Lift

 Kaldırmak

Lose

 Kaybetmek

Let

 İzin vermek

Match

 Eşleşmek

Measure

 Ölçmek

Obtain

 Elde etmek

Offer

 Teklif etmek

Owe

 Borçlu olmak

Pay

 Ödemek

Present

 Sunmak

Permit

 İzin vermek

Prove

 İspatlamak

Pursue

 Takip etmek

 Range

 Sıralanmak

React

 Tepki göstermek

Reduce

 Azaltmak

Refuse

 Reddetmek

Remove

 Ortadan kaldırmak

Resolve

 Halletmek

Retain

 Tutmak

Rise

 Yükselmek

Select

 Seçmek

Set

 Kurmak, ayarlamak

Say

 Söylemek

Show

 Göstermek

Seize

 Ele geçirmek

Seek

 Araştırmak

State

 İfade etmek

Suggest

 Önermek

 Train

 Eğitmek

Wonder

 Merak etmek

 

Genç Akademi
18 Eylül 2021

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.