Bilgi Talep Formu
GÖNDER

There is - There are

There is / There are 

"There is" ve "there are" , Türkçe’deki "var" ifadesinin karşılığı olarak düşünülebilir.Eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise "there is", çoğul ise "there are" kalıbı kullanılır. Bu yapı, ayrıca birşeyin yerini bildirmek için kullanılır.


- There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

- There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)
- Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
- There isn’t any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)
- There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)
- There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)
- There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)
- There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)
- There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.) 
- There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)

 

► Bu yapıyı olumsuz yapmakiçin yardımcı fiilden sonra "not" getirilir. "There isn’t" ve "There aren’t" Türkçe’deki yok ifadesinin karşılığıdır.


- There isn’t a white book on the table. (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)     
- There isn’t a poster on the wall. (Duvarda bir poster yoktur.)
- There is not an apple in the basket. (Sepette bir elma yoktur.)
- There aren’t any students in the classroom .(Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)
- There aren’t any books on the shelf. (Rafta hiç kitap yoktur.)


► Bu yapıyı soru şeklineçevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.

- Is there a box on the chair? (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)
- Is there an apple in the box? (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)
- Is there a cat under the table? (Masanın altında bir kedi var mıdır?)
- Is there a bird on the tree? (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)
- Is there a chair near the door? (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)
- Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)
- Are there four boxes on the chair? (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)


► Olumsuz soru sormakistenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin;

- Is there not a book on the table? (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)
- Isn’t there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mudur?)
- Aren’t there two balls in the box? (Kutunun içinde iki top yok mudur?)


► THERE IS AND IT IS


*** There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)  Bu cümlede "It’s a vase on the table" diyemeyiz.

*** I like this vase. It’s very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.)  Bu örnekte de "there is" kalıbını kullanamayız.

 

DİĞER HABERLER
GÜNCEL EĞİTİMLER TÜMÜ