Testi Çöz %30 İndirim Kazan

LGS Deneme Sınavı-1

1-) Pers veziri kitaplarına gözü gibi bakmış onları deve sırtında gittiği her yere sürüklemiş.
2-) Açılış konuşmasını yapmak istemiyordum; ama müdür kolumdan tutup mikrofona sürükledi.
3-) Adam, köpeklerini evde bırakmıyor yanında sürüklüyordu.
4-) Arkadaşlarımın sürüklemesiyle çadır kampına gittim.
5-) Caddelerde oluşan nehir; arabaları, motorları hatta insanları sürüklüyordu.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "sürüklemek" sözcüğü yakın
anlamda kullanılmıştır?

  (1) Finlandiya'nın eğitimde başarılı okulların öğrencilerin evi gibi düzenlenmesi
ve eşit eğitim de yer alır. (2) Bu düzenleme içinde öğrenciler okula giderken üniforma giymezler. (3) Öğrenciler okula girişte elbiselerini askıya asar ve ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla veya terlikleriyle derse girerler. (4) Araç, gereç ve teknolojini yanı sıra sınıflarda öğrencilerin ellerini yıkamaları için lavabolar da bulunmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

  Orhangazi ilçesinin Yeniköy'ünün tam ortasında kocaman bir çınar ağacı.
Ağacın kolları altında sıra sıra dizilmiş kahvehaneler. Bazıları eski bazıları yeni sandalye ve masalarda saçları kırlaşmış köy sakinleri. Gençler ortada yok. Kaçıp gitmiş büyük çoğunluğu. Arkalarında yıkık dökük, geçmişi mumla arayan evler bırakarak.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(1) İnsan hep daha fazlasını ister, ona ulaş.... için çabalar.(2) En son çıkan telefonu al.... ister, son model arabası olsun ister.(3) En iyi evde şehrin en güzel yerinde otur..... ister.(4) Elde edemey.....de mutsuz olur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi eki getirilmiştir?

Bir terzi gömlek dikmek için √¯12 metrekare, pantolon dikmek için √¯27 metrekare kumaş kullanmaktadır. Her biri 24√¯3 metrekare olan iki top kumaşın tamamını kullanarak birinden gömlekler diğerinden pantolonlar dikilecektir. Buna göre gömlek sayısı pantolon sayısından kaç fazladır?Yukarıdaki hedef tahtasına nişan alan Mustafa'nın hedef tahtasına isabet ettirdiği bilindiğine göre taralı alanı vurma olasılığı kaçtır?

Aşağıdakilerden hangisi kesin olasılığa en yakın değerdir?

Çeşitkenar ABC üçgeninde AC ve AB kenarları üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Elde edilen bu kat çizgisi için hangisi doğrudur?

CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2H₂O
Verilen kimyasal tepkime ile ilgili nasıl bir grafik çizilebilir?

Kemal tabloda belirtilen maddelerle bir DNA modeli yapmak istiyor.


Kemal'in oluşturacağı DNA modelinde en fazla kaç tane nükleotid bulunur?

   Bir öğrenci ağır bir yükü kaldırmak için şekildeki kaldıraç düzeneğini
kullanacaktır.Bu düzenekle ilgili,
1. y değerini arttırmak,
2. x değerini arttırmak,
3. Desteği kuvvete yaklaştırmak,

  Hangisini yaparsa yükü yukarı kaldırmak için daha büyük bir kuvvet uygulamak zorunda kalır?Ali yukarıdaki gibi dinamometre ile bir cismin ağırlığını ölçüyor. Daha sonra makara sistemi kullanarak cismi asıyor ve dinamometrelerdeki değerleri gözlemleyerek bazı bilgileri tabloya kaydediyor.Gözlemleri tabloya kaydederken kaç tanesinde yanlış işaretleme yapılmıştır?

John: Do you like rock music?
Sara: Not really. I prefer ...... but especially like classic music.

Which one is suitable for this blank?

Fred: I need a smartphone. Can we buy it together?
Barney: Sure but we don't have to go to a shopping mall for it. We can buy it online.

What does Fred need to use for shopping?

  "Ali Rıza Efendi'nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Asakir-i Milliye
Taburundaki geçici subaylığı sırasında kuşandığı kılıç, doğduğu zaman babası tarafından Mustafa'nın beşiğinin başucuna asılmıştır. Mustafa evde hep bu kılıç ile oynamıştır."

Yukarıda verilen bilgilere göre;

1. Rusya'nın Ortodoks ve Slav kökenli ulusları kendi egemenliği altında birleştirmeyi istemesi savaşın ana nedenidir.
2. Mustafa askerlik mesleğine çok küçük yaşta ilgi duymaya başlamıştır.
3. Ali Rıza Efendi oğlunun büyüdüğünde askerlik mesleğini seçmesini istemektedir.

Yorumlarından hangileri yapılabilir?

 Rusya, Birinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir siyasal, toplumsal ve
 ekonomik bunalım içine girmişti. Bu nedenle Çarlık rejimi Birinci Dünya Savaşı'nda
çok yıprandı. Rus halkı yönetime karşı tepkisini günden güne arttırıyordu. Almanya
ve Avusturya ordularına karşı sürekli yenilgi alan Rusya'nın direnme gücü azalmıştı. İtilaf Devletleri Rusya'ya hızlı bir şekilde yardım ulaştırmalıydı.

 Yukarıdaki gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki cephelerden hangisi İtilaf
devletleri tarafından açılmış olabilir?

Sınavınızın detaylarını mail olarak almak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Yanlış işaretlenmiş cevaplarınızın doğrularını detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

Lütfen adınızı yazınız.
Lütfen mail adresinizi yazınız.
Lütfen telefonunuzu yazınız.
Lütfen yaşadığınız ili yazınız.
Lütfen yaşadığınız ilçeyi yazınız.

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.