Simple Present Tense Türkçe Konu Anlatımı

Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir.“Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

OLUMLU CÜMLELER

I eat meat.
You eat meat.
We eat meat.
They eat meat.
He eats meat.
She eats meat.
It eats meat.

Eğer özne “I/You/We/They” kişilerinden biri ise fiil birinci hali ile kullanılır. Özne “He/She/It” kişilerinden biri isefiile “s” takısı eklenir.

“s” takısı kullanımı:
He / She / It özneleri ile cümle kurulduğunda fiile “s” takısı eklenir.
walk → walks
leave → leaves
get → gets

 

Eğer fiil “s, sh, ch, x, o” harfleri ile bitiyorsa fiile “es” takısı eklenir.
miss → misses
brush → brushes
watch → watches
fix → fixes
do → does

Eğer fiil “y” harfi ile bitiyorsa ve “y”den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve “ies” takısı getirilir.
study → studies cry → cries

OLUMSUZ CÜMLELER

I don’t eat meat.
You don’t eat meat.
We don’t eat meat.
They don’t eat meat.
He doesn’t eat meat.
She doesn’t eat meat.
It doesn’t eat meat.

 

Olumsuz cümlelerde “not” eki “do” yardımcı fiiline eklenir. Eğer özne He/She/It kişilerinden biri ise “s” takısı “do” fiiline eklenir ve yardımcı fiil olarak “does” kullanılır. Bu nedenle olumsuz cümlelerde fiil hep birinci haliyle kullanılır.

YES/NO SORULARI
Do + I / You / We / They + VERB1 ?
Does + He / She / It + VERB1 ?

 

YES / NO QUESTIONS SHORT ANSWERS
Do I eat meat?
Do you eat meat?
Do we eat meat?
Do they eat meat?
Does he eat meat?
Does she eat meat?
Does it eat meat?
Yes, you do. / No, you don’t.
Yes, I do. / No, I don’t.
Yes, you do. / No, you don’t.
Yes, they do. / No, they don’t.
Yes, he does. / No, he doesn’t.
Yes, she does. / No, she doesn’t.
Yes, it does. / No, it doesn’t.

Bu tarz soru cümlelerinde soru kelimesi kullanılmaz. Bu yüzden bu sorulara sadece YES ya da NO ile cevap verebiliriz. Ayrıca olumsuz cümleler de olduğu gibi “do”ya da “does” yardımcı fiillerini kullanırız fakat sorularda yardımcı fiiller özneden önce gelir.
He / She / It özneleri ile “does” yardımcı fiili kullanıldığından fiil yine birinci haliyle kullanılır.

 WH- QUESTIONS (BİLGİ SORULARI)
Wh- + DO + I/You/We/They + VERB1
Wh- + DOES + He/She/It + VERB1

WH- soruları bilgi sorularıdır. Soru kelimeleri genellikle “Wh-“ harfleri ile başladığından bu isimle anılırlar. Soru kelimeleri her zaman cümle başında kullanılırlar ve yardımcı fiil özneden önce gelir.
Examples (Örnekler)
What do you eat for dinner?
(Akşam yemeğinde ne yersin?)
Who do you see in your free time?
(Boş zamanlarında kimi görürsün?)
How do you go to school?
(Okula nasıl gidersin?)
What time do you get up?
(Saat kaçta kalkarsın?)
When does she go on holiday?
(O ne zaman tatile gider?)
Why does he go to school late?
(O neden okula geç gider?)
How often does it rain in İstanbul?
(İstanbul’da ne sıklıkla yağmur yağar?)

“What” ya da “Who” soruları ile özneyi sorduğumuz zaman cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. “What” ve “Who” soru kelimeleri özne yerine kullanıldığından fiile “s” takısı eklenir.
Examples (Örnekler)
What makes you happy?
(Seni ne mutlu eder?)
Who lives in that house?
(Şu evde kim yaşar?)

Simple Present Tense(Geniş Zaman) niçin kullanılır?
1. Günlük rutinlerden, her zaman ya da belli aralıklarla yapılan eylemlerden, hobilerden ve alışkanlıklardan bahsedilirken Simple Present Tense kullanılır.
Examples (Örnekler)
I get up early in the morning.
(Ben sabahleyin erken kalkarım.)
My mother cooks delicious food.
(Benim annem lezzetli yemek yapar.)
My father works for a perfume company.
(Babam bir parfüm şirketi için çalışır.)
Children leave school at 3 o’clock.
(Çocuklar okulan saat 3’de ayrılır.)

2. Bilimsel gerçeklerden bahsedilirken Simple Present Tense kullanılır.
Examples (Örnekler)
The sun rises in the East.
(Güneş Doğu’dan doğar.)
Cats hate water.
(Kediler sudan nefret eder.)

3. “Simple Present Tense” de zaman zarfları genellikle cümlenin sonunda kullanılırlar. Zaman zarflarından bazıları şunlardır:
every (day, week, month, year, Sunday, etc.)
on (Mondays, Tuesdays, Wednesdays, etc.)
at (3 o’clock, 17:30, etc.)
at night/ at noon / at lunchtime
in the morning, in the afternoon, in the evening
at the weekend
on weekdays
in (summers, winters, etc.9
once, twice, three times,........ a (day, week, year, etc.)

Examples (Örnekler)
I wake up late at the weekend.
(Ben haftasonu erken kalkarım.)
She doesn’t work in summers.
(O, yazları çalışmaz.)
We brush our teeth twice a day.
(Biz dişlerimizi günde iki kez fırçalarız.)
He goes to work by car every day.
(O, işe hergün arabayla gider.)

 

Genç Akademi
30 Ocak 2020

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.