Simple Present Tense – Konu Anlatımı

Genç Akademi Eğitim Kurumları olarak bu gün sizlere Simple Present Tense Konu anlatımını yapacağız.

İngilizce gramer konuları arasında en fazla kullanılan Simple Present Tense ya da geniş zaman İngilizce fiil çekimi bakımından da kullanımı en kolay olan zamanlardan biri olarak bilinir. Simple Present Tense yani Türkçe anlamıyla geniş zaman sürekli yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Simple Present Tense Kullanımı

Herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Geniş zamanı olumlu cümle içinde kullanırken İngilizce formülü oldukça basittir. Burada dikkat edilmesi gereken tek kural üçüncü tekil şahıslarda fiil yapısına göre ‘’-s ‘’ eki alır.

Cümle Yapısı : Subject + Verb (he/she/it -s) + Object

-          Özne + Yüklem (üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Nesne

Simple Present Tense Örnekler

 •           You work at the weekends.
 •           She gets up early
 •           My dad goes to work every day

 

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan do, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce olumsuz cümlelerde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Cümle Yapısı : Subject + do/does + not + Verb + Object

Özne + do/does + not + Yüklem + Nesne

Simple Present Tense Örnekler

 •           She does not (doesn’t) like football.
 •           We don’t (do not) speak Turkish.
 •           I don’t drink milk.

 

Simple Present Tense Soru Cümleleri

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan ‘’do’’, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır.

Cümle Yapısı : Do/Does + Subject + Verb + Object

Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne

 

Simple Present Tense Örnekler

 •           Do I like Maths?
 •           Does it eat dried cat food?
 •           Do they play football?

 

Simple Present Tense Fiil Çekimleri

Üçüncü tekil şahıslar için fiiller ister her zaman -s ile bitmelidir.

 •           think – thinks
 •           give – gives
 •           want wants

 

Üçüncü tekil şahıslarda yapılan olumsuz ya da soru cümlelerinde ise ‘’does’’ olarak -s takısı kullanıldığı için ardından fiil mastar haliyle kullanılır.

 •           She does not want ice cream / She doesn’t want ice cream
 •       Does she want ice cream

 

Üçüncü tekil şahıslarda -y ile biten fiiller -s takısı alırken, çoğunlukla fiilin sonunda yer alan -y harfi -ies şekline dönüştürülür.

 •           fly – flies
 •           cry – cries
 •           marry – marries

 

Üstte yer alan madde ise bazı istisnai fiillerde geçerli değildir. Bu fiiller -y harfi düşmeden -s takısı alır.

 •           play – plays
 •           pray – prays

-           

*Üçüncü tekil şahıslarda -ss, -x, -ch, -sh ile biten fiiller ise -es takısı alır.

 •           pass – passes
 •           fix – fixes
 •           catch – catches
 •           push – pushes

 

Simple Present Tense Alıştırmalar

 •           Alice goes to the cinema every day.
 •           She talks French
 •           She mixes crema and milk.
 •           He enjoys playing the violin

 

Simple Present Tense Zaman Zarfları

 •           always - daima ;          I always love you
 •           sometimes – bazen;    I sometimes go to the cinema
 •           usually - genellikle;    I usually listen to classical music
 •           often - sık sık;             I often visit him
 •           never - asla;                 I never smoke
 •           every - her;                  I go fishing every Monday
 •           every day - her gün;    I read a book every day
 •           rarely - nadiren;           I rarely smoke

 

*Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

 •           I drink two cups of coffee every morning.
 •      He goes to the theater once a week.

 

*Değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

 •         She works in London
 •        I like chocolate

 

*Planlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

 •       He takes an exam in April
 •        My family come to us on Monday

 

*Herkes tarafından bilinen gerçekleri anlatırken kullanılır.

 •        The sun sets in the west
 •        Water boils in 100 C

 

*Talimat ve yön bildirirken ingilizce geniş zaman kullanılır.

 •       The contents into hot water.
 •       You take the No:12 bus to Kadıköy

 

*Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanım türünde cümleler her ne kadar gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zaman kurallarına göre ifade edilir.

 •       The exam starts at 10 o’clock tomorrow.
 •       The ship leaves Kabatas at 10pm tonight
Genç Akademi
19 Şubat 2020

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.