Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman) hakkında Türkçe anlatım

Simple Past Tense  ( Geçmiş Zaman) hakkında Türkçe anlatım

Simple past tense’in işlevi

Simple past tense şimdiki zamandan önce bir zamanda gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılan bir zaman dilidir. Sürecin çok önemi yoktur. Eylemin gerçekleşme zamanı geçmişte olması tek önemli unsurdur.

 

Yani Simple past tense’den bahsedebilmek için bir eylemin mutlaka ama mutlaka geçmiş bir zamanda yaşanması gerekmektedir.

 

Örnek verecek olursak :

 • John Cabot sailed to America in 1498.( John Cabot, 1498'de Amerika'ya yelken açtı.)
 • My father died last year.( Babam geçen yıl öldü)

·        He lived in Fiji in 1976.( He lived in Fiji in 1976.)

 • We crossed the Channel yesterday.(Dün kanala geçtik)

 

Bir şeyin ne zaman gerçekleştiğinin belirtildiği durumlarda her zaman “simple past” kipleri kullanılır.

 

 • sıklık: often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime. (Bazen öğle yemeğinde eve yürürüm)
  I often brought my lunch to school.(
  Öğle yemeğimi okula sık sık getirdim.)
 • zamanda belirli bir nokta: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week.(
  Geçen hafta iyi bir film izledik)
  Yesterday, I arrived in Geneva.(
  Dün Cenevre'ye geldim)

 • zamanda belirsiz bir nokta:
  the other day, ages ago, a long time ago People lived in caves a long time ago.

·        She played the piano when she was a child.( She played the piano when she was a child.)

Simple Past Tanse Olumlu, olumsuz & Soru Kalıpları :

Did başta olmak üzere tüm olumsuz cümlelerde Did yardımcı fiiline başvurulur.

Gelin örnekleri beraber inceleyelim

 

 • They weren't in Rio last summer.( Geçen yaz Rio’da değillerdi)
 • We didn't have any money.( • Hiç paramız yoktu)
 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower.( Eyfel Kulesi'ni ziyaret edecek vaktimiz yoktu)
 • We didn't do our exercises this morning.( Bu sabah egzersizlerinizi yapmadık)

 

'SIMPLE past', düzensiz fiillerden bahsedelim

Bazı fiiller 'simple past' kipinde düzensizdir. En yaygın olanları aşağıda verilmiştir.

TO,GO Fiilleri

·        He went to a club last night.( He went to a club last night)

 • Did he go to the cinema last night? (  Dün gece sinemaya gitti mi? )
 • He didn't go to bed early last night.( Dün gece erken yatmadı.)

TO GİVE FİİLİ

·        We gave her a doll for her birthday. (We gave her a doll for her birthday.)

 • They didn't give John their new address.( John'a yeni adreslerini vermediler. )

·        Did Barry give you my passport? (Did Barry give you my passport?)

TO COME FİİLİ

·        My parents came to visit me last July. ( My parents came to visit me last July )

·        We didn't come because it was raining.( We didn't come because it was raining)

 • Did he come to your party last week?( Geçen hafta partine geldi mi? )

 

Genç Akademi
03 Nisan 2019

Talep Formu

Lütfen Adınızı Yazınız.
Lütfen Telefonunuzu Yazınız.
Lütfen Şubenizi Yazınız.

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.