Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Hakkında Türkçe Anlatım

 

Simple Past Tense  ( Geçmiş Zaman) Hakkında Türkçe Anlatım

Simple past tense şimdiki zamandan önce bir zamanda gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılan bir zaman dilidir. Sürecin çok önemi yoktur. Eylemin gerçekleşme zamanı geçmişte olması tek önemli unsurdur.

Yani Simple past tense’den bahsedebilmek için bir eylemin mutlaka ama mutlaka geçmiş bir zamanda yaşanması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak :

 • John Cabot sailed to America in 1498. (John Cabot, 1498'de Amerika'ya yelken açtı.
 • My father died last year. (Babam geçen yıl öldü.)
 • He lived in Fiji in 1976. (O 1976'da Fiji'de yaşadı.)
 • We crossed the Channel yesterday.(Dün kanala geçtik.)

 

**Bir şeyin ne zaman gerçekleştiğinin belirtildiği durumlarda her zaman “simple past” kipleri kullanılır.

 

 • sıklık: often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime. (Bazen öğle yemeğinde eve yürürüm)
  I often brought my lunch to school.(
  Öğle yemeğimi okula sık sık getirdim.)
 • zamanda belirli bir nokta: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week. (
  Geçen hafta iyi bir film izledik.)
  Yesterday, I arrived in Geneva. (
  Dün Cenevre'ye geldim.)

 • zamanda belirsiz bir nokta:
  the other day, ages ago, a long time ago People lived in caves a long time ago.

·        She played the piano when she was a child. (O küçükken piyano çaldı.)

Simple Past Tanse Olumlu, Olumsuz & Soru Kalıpları :

Did başta olmak üzere tüm olumsuz cümlelerde Did yardımcı fiiline başvurulur.

Gelin örnekleri beraber inceleyelim; 

 • They weren't in Rio last summer. ( Geçen yaz Rio’da değillerdi.)
 • We didn't have any money. ( Hiç paramız yoktu.)
 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower. ( Eyfel Kulesi'ni ziyaret edecek vaktimiz yoktu.)
 • We didn't do our exercises this morning. ( Bu sabah egzersizlerimizi yapmadık.)

'Simple Past', düzensiz fiillerden bahsedelim;

Bazı fiiller 'simple past' kipinde düzensizdir. En yaygın olanları aşağıda verilmiştir.

 

TO GO Fiilleri

 • He went to a club last night. ( Dün gece sinemaya gitti.)
 • Did he go to the cinema last night? (Dün gece sinemaya gitti mi? )
 • He didn't go to bed early last night. (Dün gece erken yatmadı.)

 

TO GİVE FİİLİ

 • We gave her a doll for her birthday. (Doğum günü için ona oyuncak verdik.)
 • They didn't give John their new address.( John'a yeni adreslerini vermediler. )
 • Did Barry give you my passport? (Barry pasaportumu sana verdi mi?)

 

TO COME FİİLİ

 • My parents came to visit me last July. (Ailem geçen Temmuz beni ziyarete geldi. )
 • We didn't come because it was raining.( Yağmur yağdığı için gelmedik.)
 • Did he come to your party last week? (O geçen hafta senin partine geldi mi? )

 

Genç Akademi
03 Nisan 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.