Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman)

 

Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Şimdi ise Simple Past Tense yapısını inceleyeceğiz.

Olumlu Cümleler

Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.

- I watched TV last night.(Dün gece televizyon seyrettim.)

- The rain stopped a few minutes ago.(Yağmur birkaç dakika önce durdu.)

- Mary came home very late last night.(Mary dün gece eve çok geç geldi.)

- Last year I traveled to England.(Geçen yıl İngiltere’ye seyahat ettim.)

- John studied hard all year.(John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)

Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn’t yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

- I didn’t go to a movie last night. I stayed at home. (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)

- Nick didn’t come to school yesterday. (Jane dün okula gelmedi.)

- We didn’t have breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)

- I went to a movie yesterday but I didn’t enjoy it. (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)

- It didn’t snow yesterday.  (Dün kar yağmadı.)

Soru Cümleleri

Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.

- Did you sleep well last night? (Dün gece iyi uyudun mu?)

- Did you see the postman this morning? (Bu sabah postacıyı gördün mü?)

- Did Julie have a good time at the party yesterday? (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)

- Did you make your own dinner last night. (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)

- Did they understand the question? (Soruyu anladılar mı?)

Completed Action in the Past (Geçmişte tamamlanmış eylemler)
 
We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.
 
(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)
 
 ÖRNEKLER
 
- I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)
 
- I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)
 
- Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)
 
- Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)
 
- She washed her hands. (Ellerini yıkadı)
 
 She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)
 

 A Series of Completed Actions (Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)
 
We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. (Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.
 
 ÖRNEKLER
 
- I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
 (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)
 
- He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
 (Havaalanından saat 8’de geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.) 

 

USE 3 Single Duration (Tek süreç)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."

(Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç  uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)

ÖRNEKLER

- I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye’de yaşadım.)

- Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)

- They sat at the beach all day. (Tüm gün sahilde oturdular.)

- We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)

- How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz?)
 

 USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar)
 
The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as "used to". To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.
 
(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. "used to" kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.
 
ÖRNEKLER
 
- I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)
 
- He played the guitar. (Gitar çalardı.)
 
- She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)
 
- They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)
 

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)
 
İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin: 

move - moved 
watch - watched 
study - studied

Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.

KURAL 1 : Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.

dance - danced
erase - erased
place - placed

KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -edtakısı eklenir.

plan - planned
stop - stopped


DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.

snow -  snowed
fix - fixed


KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

rain - rained
need - needed

KURAL 4:  Son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.

help - helped
add - added

KURAL 5 : Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.  

Worry - worried
Reply - replied

KURAL 6 : Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil, -ed takısı getirilir.

play - played
stay - stayed

ÖNEMLİ NOT : Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.
  
► Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala bağlı kalmadan değişirler bu yüzden öğrenilmesi gerekir. 
 
go - went
swim - swam
do - did

Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi farkedersiniz. Düzensiz fiil tablosu, bir sonraki derste verilmektedir. 

ÜCRETSİZ DEMO İNGİLİZCE ÖZEL DERSLERİMİZE HEMEN KATILIN!

Genç Akademi
31 Aralık 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.