İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynakları hem bir şirkette çalışmakta olan kişileri hem de çalışanlarla ilgili kaynakları yönetmekten sorumlu departmanı tanımlamak için kullanılır. İnsan kaynakları terimi ilk olarak 1960'larda iş ilişkilerinin değerinin dikkat çekmeye başladığı ve motivasyon, örgütsel davranış ve seçim değerlendirmeleri gibi kavramların şekillenmeye başladığı zaman ortaya çıkmıştır. İnsan kaynakları yönetimi, bir kurumdaki çalışanların yönetimini ve gelişimini tanımlamak için kullanılan çağdaş bir şemsiye terimdir. Personel veya yetenek yönetimi olarak da adlandırılan , insan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun insan sermayesini yönetmekle ilgili her şeyi denetlemeyi içerir.

İnsan kaynakları yönetimi bu nedenle aşağıdakileri içeren bir dizi ana alana odaklanmıştır:

 • İşe alma ve personel
 • Tazminatlar ve kazançlar
 • Eğitim ve öğrenim
 • İşçi ve işçi ilişkileri
 • Organizasyon gelişimi

İnsan kaynakları yönetiminin birçok alanı nedeniyle, bu alandaki profesyonellerin bir veya daha fazla alanda belirli uzmanlığa sahip olması tipik bir durumdur. İK profesyonelleri için ilgili kariyer başlıklarından sadece birkaçı:

 • Eğitim geliştirme uzmanı
 • İK Yöneticisi
 • Faydaları uzmanı
 • İnsan kaynakları uzmanı
 • İstihdam hizmetleri müdürü
 • Tazminat ve iş analizi uzmanı
 • Eğitim ve gelişim müdürü
 • Bulan
 • Fayda danışmanı
 • Personel analisti

İnsan Kaynakları Yönetimine Yakından Bakış

İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyonun veya işin etkinliğini arttırmak için tasarlanmış programları geliştirmek ve yönetmekle ilgilidir. İşveren-çalışan ilişkisinin yaratılması, yönetilmesi ve geliştirilmesinin tüm spektrumunu içerir.

Çoğu kuruluş, ajans ve işletme için insan kaynakları departmanı aşağıdakilerden sorumludur:

 • İşe alım, seçim ve promosyonu yönetme,
 • Çalışanlara sağlanan faydaların ve sağlık programlarının geliştirilmesi ve denetlenmesi,
 • Personel politikalarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanması,
 • Çalışan kariyer gelişimi ve iş eğitiminin teşvik edilmesi,
 • Yeni işe alımlar için oryantasyon programları sağlamak,
 • Disiplin işlemleri ile ilgili rehberlik sağlanması,
 • İş yeri yaralanmaları veya kazalar için birincil temas olarak hizmet etmek,

 İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında

Çalışanların şu anki sorunlarını ele almak: Çalışanların günlük çalışmalarını denetleyen şirket yöneticilerinin aksine, İK departmanları, çalışanların faydaları, maaşları, çalışan yatırımları, emeklilik planları ve eğitim gibi kaygılarla ilgilenmektedir. Çalışmaları ayrıca çalışanlar arasında veya çalışanlar ile yöneticileri arasındaki çatışmaları da içerebilir.

Yeni çalışanların elde edilmesi: İnsan kaynakları yönetimi ekibi potansiyel çalışanları işe alır, işe alım sürecini denetler (arka plan kontrolleri, uyuşturucu testi, vb.) Ve yeni çalışan yönlendirmesi sağlar.

Çalışan ayrıştırma sürecini yönetme: Bir çalışanın işten çıkarılması, işten çıkarılması veya işten çıkarılması durumunda İK yönetim ekibinin belirli bir görevleri yerine getirmesi gerekir. Sürecin yasal olarak tamamlandığından emin olmak için evrak tamamlanmalıdır. Kıdem tazminatı teklif edilebilir veya müzakere edilebilir, yardımlar ödenmeli ve şirket kaynaklarına erişim, çalışanlardan anahtarlar, rozetler, bilgisayarlar veya hassas materyaller kullanılarak kesilmelidir.

Moralin İyileştirilmesi: Etkin İK ekipleri, şirket çalışanlarını en iyi şekilde yapmaya teşvik eder ve bu da şirketin genel başarısına katkıda bulunur. Çalışmaları genellikle çalışanları iyi performans için ödüllendirmeyi ve olumlu bir çalışma ortamı yaratmayı içerir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Şekli

İnsan kaynakları yönetimi, insanı yönetmenin yanı sıra işyeri kültürü ve çevresi için hem stratejik hem de kapsamlı yaklaşımları içerir. İnsan kaynakları profesyonellerinin rolü, bir şirketin en önemli varlığının - insan sermayesinin - programların, politikaların ve prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi yoluyla desteklenmesi ve desteklenmesi ve etkili bir işçi-işveren aracılığıyla pozitif bir çalışma ortamının teşvik edilmesidir. İnsan kaynakları yönetiminin ardındaki konsept, etkin insan kaynakları yönetimine tabi çalışanların, şirketin genel yönüne daha etkili ve verimli bir şekilde katkıda bulunabilmeleri, böylece şirket hedeflerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamasıdır.

Bugünün insan kaynakları yönetimi ekibi, geleneksel personel veya idari görevlerden çok daha fazla sorumludur. Bunun yerine, bir insan kaynakları yönetimi ekibinin üyeleri, çalışanların stratejik kullanımlarına değer katmaya ve çalışan programlarının işletmeyi olumlu ve ölçülebilir yollardan etkilediğinden emin olmaya odaklanmıştır. Bugünün insan kaynakları yöneticileri / iş ortakları, işin işleyişini anlamalı ve iş hedefleri üzerinde ölçülmüş ve kanıtlanmış bir etki yaratabilmek için iş liderlerinin dilini rahatça konuşabilmelidir.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Eğitimine katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir.  Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

 

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.