İNGİLİZCE TANIMLAYICILARIN (A, AN, SOME, ANY, THE) KULLANIMI

BELİRSİZ TANIMLAYICILAR (A, AN, SOME, ANY)

A / AN

·        Sayılabilen cins isimlerden biri hiçbir özelliği tanıtılmamış durumda kullanılırsa, isimden önce a ya da an kullanılır.

·        Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır.

-         an apple, an orange

·        Sessiz harfle başlıyorsa a kullanılır.

-         a desk, a glass

 

·        Bir meslek gösteren isimlerden önce gelir. 

-         My mother is a doctor. (Annem doktordur.)

 

·        Sayılamayan bir isimden önce kullanılırsa o ismin bir çeşidi anlatılır.

-         This is a music you will enjoy. (Bu senin hoşlanacağın türden bir müziktir.

·         Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır..

-         Four times a week. (Haftada dört kez.)

·        Beğeni, şaşkınlık, hayal kırıklığı vb. duygulan vurgulayan ünlemlerde kullanılır.

-         What a great song! (Ne harika bir şarkı)

 

·        Sıfat-İsim yapısından önce very, pretty rather gibi niteleyiciler varsa, a/an niteleyiciden önce gelir.

-         a very beautiful woman

 

SOME

 

·        A / An tanımlayıcısının çoğul biçimidir.

·        SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.

·        Sayılamayan isimlerden önce kullanıldığında belirsiz bir miktar anlamını verir.

-         Are here some students in the room? (Odada öğrenciler var mı?)

 

ANY

·        Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır.

·        Some çoğu kez Türkçe’ye çevrilmezse de, any hiç ya da herhangi gibi ifadelerle çevrilebilir, bazen de çevrilmez.

·        Sayılan bir isimle kullanılıyorsa mutlaka çoğul isim olur. Sayılamayan isimlerle de kullanılabilir.

-         There aren't any apples on the table. (Masada hiç elma yok.) 

 

BELİRLİ TANIMLAYICI (THE)

·        Daha önce adı geçen bir cins isimden ikinci kez söz edildiğinde the belirli tanımlayıcı kullanılır.

·        Bir isim the ile kullanıldığında neden söz ettiğimizin bilinmesi gerekir. Tekil ya da çoğul, sayılabilen ya da sayılamayan isimlerle kullanılır.

·        Bazı isimler daha önce sözü edilmemiş olsa bile, bu dünyada tektir (güneş, hava, deniz vb.) ya da söz konusu yerde başka bir örneği yoktur; bu gibi isimlerden önce de yine the kullanılır.

·        Sahip olduğumuz tek otomobilden söz ederken, the car

·        Bulunduğumuz odanın tavanından söz ederken, the ceiling denir.

- the air, the weather, the sun, the sky, the wind, the rain, the Bible, the sea, the moon, the earth, the world, the universe, the past, the present, the future

 

The Kullanılmayan Durumlar:

·        The ÖZEL İSİMLERDEN Önce KULLANILMAZ. (İstisnalar Vardır.)

·        İsimler genel anlamda kullanıldığında; Bu durumda sayılabilen isimler ya a/an ile tekil ya da çoğul olarak kullanılır ve the almazlar.

-         A book is useful: Books are useful. (Kitap yararlıdır.)

·        Genel anlamda kullanılan sayılamayan isimler de the almazlar.

-         Cheese is made from milk. (Peynir sütten yapılır.) 

·        Genel olarak, insan(lar) ya da insanoğlu anlamlarında kullanıldığında man ve mankind sözcükleri the almaz. Man sözcüğü tekildir ve erildir (erkek zamiriyle kullanılır), mankind tekildir ama nötrdür (it zamiriyle kullanılır).

-         Man has his problems. (İnsanların kendi sorunları vardır.)

-         Mankind has its problems. (İnsanoğlunun kendi sorunları vardır.)

·        Bilim dalı olan isimler the almadan kullanılırlar. chemistry, economics, engineering, geography, law, linguistics, rnathematics, philosophy psychology

·        Oyunlar ve spor dallarından önce the kullanılmaz.

-        We play football or basketball on Sundays. (Pazar günleri futbol veya basketbol oynarız.)

GENEL TANIM DIŞINDA THE KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR:

1. Sıra sayıları:

the first (birinci), the tenth (onuncu), the Second World War (İkinci Dünya Savaşı)

2. Bir ismin önünde sıfat olarak kullanılan FIRST, NEXT ve LAST sözcüklerinden önce, ister sıfat ister zamir olarak kullanılan SAME sözcüğünden önce the gelir.

The flrst guestion was easier than the last one.({ilk .soru, sonuncudan daha kolaydı.)

Please call the next student. (Lütfen bir sonraki öğrenciyi çağırın.)

They asked me the same guestion. (Bana aynı soruyu sordular.)

They asked me the same. (Bana aynısını sordular).

3. Sıfat ve zarfların en üstünlük derecesi: Bu durumda her zaman the kullanmak gereklidir.

He is  the tallest boy in our class. (Sınıfımızın en uzun boylu çocuğudur.)

She is the most beautiful  girl I have ever seen. (Ömrümde gördüğüm en güzel kızdır.)

4. Müzik aletleri the ile kullanılır. Bunun için belirli bir müzik aletinden söz etmek gerekli değildir.

| you play the piano? (Piyano çalabilir misin?)

5. Radio, telephone/phone sözcükleri the ile kullanılırlar.

I heard the news on the radio. (Haberi radyoda işittim.)

I often talk, with her over the telephone. (Onunla sık sık telefonda konuşurum.)

DİKKAT: Belirli bir aygıttan söz edilmiyorsa, television ya da TV the almaz.

l ilke watching television. (Televizyon izlemekten hoşlanırım.)

There is a good film on TV tonight. (Bu gece TV'de iyi bir film var.)

6. Nehir adlarından önce the kullanılır.

The Amazon, The Mississipi, The Thames vb.

 

Genç Akademi
18 Ağustos 2021

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.