İngilizce Sıfatlar (Adjectives)

Adjesctives "sıfat" demektir. Bu yazımızda İngilizce sıfatlar konusunu birlikte öğreneceğiz. Sıfat dendiğinde aklımıza gelen ilk tanım bir ismin önüne gelerek anlamını niteleyen bir tek kelimedir. Örneğin; short man, beautiful woman gibi. 

► İngilizcede de sıfatlar niteledikleri isimlerden önce gelirler. İsmin tekil veya çoğul durumu sıfat kelimesinde değişiklik yaratmaz. 

  • a good boy - iyi bir çocuk
  •  good boys - iyi çocuklar
  •  a beautiful girl - güzel bir kız

► Zamirler ismin yerine kullanılan ifadeler oldukları için cümlede sıfatlar tarafından nitelenebilirler.

- He is strong, handsome, rich and gentle. (Güçlü, yakışıklı, zengin ve kibardır.)

► Bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelendirilebilir. Sıfat olan kelimeler virgül ile ayrılabilir veya virgülsüz de yazılabilir. 

- a big fat boy - büyük şişman bir çocuk
- the thin, tall girl - uzun, ince kız

► Sıfatlar sadece  isimleri değil bazen fiilleri de nitelerler. Ancak bu fiiller sınırlıdır :

get / become / sound / seem / appear / be / look / smell / feel / taste 

► Renk bildiren iki sıfat birlikte kullanılacaksa  aralarına “and” konur. İkiden fazla renk arka arkaya gelince son iki rengin arasına and konur. 

- the blue and yellow skirt - mavi ve sarı etek
- a red , green and white house  - kırmızı, yeşil ve beyaz  ev

► İngilizcede sıfatların çoğu hem isimlerden önce gelip sıfat tamlaması yaparlar hem de be, seem, look gibi fiillerden sonra yüklem olarak gelirler. 

- hard questions - zor sorular
- The questions are hard . - Sorular zordur.
- a fat woman - şişman bir kadın
- The man is fat. - Adam şişmandır.
- a happy mother - mutlu bir anne
- The mother looks happy. - Anne mutlu görünüyor.

Predicative adjectives

► Bazı sıfatlar ise sadece predicative ( yüklem ) olarak kullanılırlar. Bu sıfatları isimlerin önüne getiremeyiz. Bu sıfatlardan en çok kullanılanları şunlardır.

asleep, awake, alike, afraid, alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder.

- The man is asleep. ( Adam uykuda ) diyebiliriz. Ama asleep man diyemeyiz.

Attributive adjectives

► Bir de bunların tam tersi olarak yani attributive ( niteleyici ) olarak kullanılan ancak predicative ( yüklem ) olarak kullanılamayan sıfatlar vardır. Bunlar şu sıfatlardır.

chief, main, principal, sheer, utter, mere, only, sole, total

- His shoop is on the main street. ( Onun dükkanı ana caddededir ) diyebiliriz. Ama “The street is main” diyemeyiz.

Genç Akademi
22 Kasım 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.