İngilizce'de en çok kullanılan 100 kelime

Ümraniye Genç Akademi  ve Maltepe Genç Akademi olarak bu gün sizlere ingilizce'de en çok işinize yarayacak 100 kelimeden bahsedeceğiz.

İngilizce'deki en yaygın 100 kelimeden oluşan aşağıdaki liste İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için kaynak niteliğinde kullanılabilir. Bu kelimeler en sık karşılaşılacak kelimeler olduğundan bu kelimeleri sadece bildiğinizden ve nasıl telaffuz edileceklerinden değil, ayrıca doğru hecelediğinizden de emin olmalısınız. Yaygın kelimeleri yanlış hecelemeniz, daha sonra öğreneceğiniz kelimeleri yanlış hecelemenizden daha ciddi olacaktır.

İngilizce Kelimeler

a:(herhangi)bir
about:hakkında,civarı
all:bütün,tüm
also:ayrıca,-da
and:ve
as:için,gibi
at:-de,-da
be:olmak
because:çünkü
but:fakat
by:tarafından, yanında,ile
can:-ebilmek
come:gelmek
could:-ebilir,-ebilirdi
day:gün
do:yapmak
even:bile
find:bulmak
first:ilk
for:için,çünkü
from:-den,-dan
get:elde etmek, edinmek, ulaşmak
give:vermek
go:gitmek
have:sahip olmak
he:o(erkek)
her:onun,onu(kadın)
here:burada
him:onun(erkek)
his:onun(erkek)
how:nasıl
I:ben
if:eğer
in:içinde
into:içine
it:o,onu(cansız varlık,hayvan)
its:onun(cansız varlık,hayvan)
just:henüz,sadece
know:bilmek
like:gibi,hoşlanmak
look:bakmak, görünmek
make:yapmak
man:adam
many:çoğu
me:beni,bana
more:daha çok
my:benim
new:yeni
no:hayır
not:değil,olumsuzluk eki
now:şimdi
of:-in,-ın
on:üzerinde
one:bir

only:sadece
or:veya,ya da
other:diğer
our:bizim
out:dışarı,dışarda
people:insanlar
say:söylemek
see:görmek
she:o(kadın)
so:böylece,öyleyse
some:bazı,biraz
take:almak,görütmek,çekmek
tell:söylemek
than:-e göre, kıyasla
that:o(uzaktaki)
the:belli bir objeyi/yeri/kişiyi tanımlamak için kullanılır
their:onların
them:onları,onlara
then:o zaman, ondan sonra
there:orada
these:bunlar(yakın)
they:onlar
thing:şey
think:düşünmek
this:bu(yakın)
those:onlar(uzak)
time:zaman,süre
to:-e,-a
two:iki
up:yukarı
use:kullanmak
very:çok
want:istemek
way:yol
we:biz
well:iyi
what:ne
when:ne zaman
which:hangi
who:kim
will:-ecek,-acak eki
with:ile,birlikte
would:-ecekti,-erdi
year:yıl
you:sen
your:senin

Genç Akademi
19 Ocak 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.