İngilizce Özlü Sözler 2020

Genç Akademi olarak değerli okuyucularımıza özel EN ANLAMLI İNGLİZCE ÖZLÜ SÖZLER'i derledik.

·         Be an encourager, the world has enough critics already.
Cesaret verici bir insan ol, dünyada zaten yeterince eleştirici insan var.

·         Always give your best never worry for results.
Daima elinden gelenin en iyisini yap, sonuç için asla endişelenme.

·         Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

·         The future depends on what we do in the present.
Gelecek, şimdiki zamanda ne yaptığımıza bağlıdır. 

·         God sometimes removes people from your life to protect you. Do not run after them.
Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Onların peşlerinden koşmayın.

·         Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.
Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya yetkin biri olduğunuza inanın.

·         Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.
Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat biraz yağmur olmadan gökkuşağını göremezsiniz.

·         You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.
İçinde olup bitenleri değiştirmeden önce etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.

·         People who touch your heart are always with you.
Kalbine dokunan insanlar, her zaman senin yanındadır.

·         Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.

·         A smooth sea never made a skilled sailor.
Dalgasız bir deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

·         I have nothing to lose, but something to gain.
Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.

·         Follow your heart and see where you land.
Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

·         I’m not lazy, I’m just on energy saving mode.
Ben tembel değilim, sadece tasarruf modundayım.

·         Train your mind to see the good in every situation.
Her durumda iyiyi görmek için zihnini eğit.

·         My secrets of life is a book any one can take a look.
Hayat sırlarım, kimsenin bakamayacağı bir kitaptır.

·         Enjoy every single moment in your life.
Hayatınızdaki her anın tadını çıkarın.

·         Pictures are worth a thousand words.
Resimler bin söze değerdir.

·         Like stars in the sky, I shine at night.
Gökyüzündeki yıldızlar gibi gece parlarım.

·         Sometimes being stupid is also good.
Bazen aptal olmak da iyidir.

·         I will see you in the dark side of the moon.
Seni, ayın karanlık tarafında göreceğim.

·         Beautiful minds inspire others.
Güzel akıllar, diğerlerine ilham verir.

·         Life is a game, let’s make a high score.
Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.

·         Eventually, everything goes away.
Sonunda her şey ortadan kaybolur.

·         I know, I haven’t changed but I am not the same.
Değişmediğimi biliyorum ama aynı değilim.

·         Always keep smiling.
Her zaman gülümse.

·         Life must go on.
Hayat devam etmek zorunda.

·         Don’t worry, be happy!
Endişelenme, Mutlu ol!

·         Time never comes again.
Zaman asla geri gelmez.

·         If life is a journey, I am a traveler.
Eğer hayat bir yolculuksa ben bir gezginim.

·         Memories last forever.
Anılar sonsuza kadar sürer.

En Güzel İngilizce Özlü Sözler

·         Happiness is to love and to be loved.
Mutluluk sevmek ve sevilmektir.

·         Love conquers all.
Aşk her şeyi fetheder.

·         You can do anything. Just get up and do it.
Her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yap!

·         A heart that loves is always young.
Seven bir kalp her zaman gençtir.

·         I don’t trust words, I trust actions.
Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.

·         Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.
Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.

·         Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.
Zenginlik; bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

·         You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.
Eğer her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

·         A person starts dying when they stop dreaming.
Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.

·         They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.
Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

·         There are no shortcuts to any place worth going.
Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.

·         Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone.
Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tek başına çıkageliyor.

·         Every accomplishment starts with the decision to try.
Her başarı, denemeye karar vermekle başlar.

·         One thing only I know, and that is that I know nothing.
Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

·         Always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow.
Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Bugün ne ekersen yarın onu biçeceksin.

·         It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

·         You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.
Kenarında durup bakarak denizi geçemezsin.

·         Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

·         The secret of getting ahead is getting started.
İleriye gitmenin yolu başlamaktır.

·         When you finished changing, you finished.
Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.

·         No bees, no honey; no work, no money.
Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

·         Everything has beauty, but not everyone sees it.
Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

·         Advertising is legalized lying.
Reklam, yasallaşmış yalan söylemektir.

·         Love is the beauty of the soul.
Aşk ruhun güzelliğidir.

·         To improve is to change; to be perfect is to change often.
Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.

·         Men never remember, but women never forget.
Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

·         Stop talking about darkness and light a candle.
Karanlık hakkında konuşmayı bırakın, bir mum yakın.

·         The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Aklın gerçek kaynağı bilgi değil, hayal gücüdür.

·         I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.
Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.

·         In teaching others we teach ourselves.
Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.

·         There is only one happiness in life — to love and to be loved.
Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.

·         Where there is love there is life.
Aşkın olduğu yerde hayat vardır.

·         Teachers open the door but you must walk through it yourself.
Öğretmenler kapıyı aralar ancak sen o kapının içinden kendin geçip gitmelisin.

İngilizce Özlü Sözler 2020 ve Türkçe Anlamları

·         You must be the change you wish to see in the world.
Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.

·         Only I can change my life. No one can do it for me.
Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Başka kimse bunu benim için yapamaz.

·         Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.
Hayat, %10 başına gelenler ve %90 verdiğin tepkilerden oluşur.

·         You will never win if you never begin.
Eğer başlamazsan, asla kazanmayacaksın.

·         Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

·         A friend walks in when everyone else walks out.
Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

·         If you can dream it, you can do it.
Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

·         In order to succeed, you must first believe that you can.
Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

·         You can never quit. Winners never quit, and quitters never win.
Asla bırakamazsın. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.

·         The way to get started is to quit talking and begin doing.
Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.

·         Change your life today. Don’t gamble on the future, act now, without delay.
Hayatını değiştir. Gelecek üzerine kumar oynama. Şimdi ertelemeden harekete geç. 

·         It’s always too early to quit.
Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

·         Silence is the most powerful scream.
Sessizlik en güçlü çığlıktır.

·         If you want to shine like the sun, first burn like the sun.
Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

·         The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.
Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir.

·         Sometimes you have to travel a long way to find what is near.
Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapmanız gerekir.

·         Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.

·         If opportunity doesn’t knock, buiId a door.
İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.

·         It is easy to be brave from a safe distance. Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.

·         Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.
Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele veriyor.

·         I will prepare and some day my chance will come.
Ben üzerime düşeni yapacağım ve şansım bir gün yaver gidecek.

·         In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.
Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor.

·         Chew before you swallow.
Yutmadan önce çiğneyin.

·         We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
Yorumlamayacağız, sendelemeyeceğiz ve başarısız olmayacağız.

·         Death is not the worst that can happen to men.
Ölüm, insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.

·         The advance of liberty is the path to both a safer and better world.
Özgürlüklerin artması, daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.

·         I could either watch it happen or be a part of it.
Ya gerçekleşmesini izlerim ya da bunun bir parçası olurum.

·         You only live once, but if you do it right, once is enough.
Bir kez yaşarsın, ama eğer doğru yaparsan, bir kere de yeterlidir.

·         If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.
Eğer mücadelem süresince yanımda yoksan, başarım sırasında yanımda olmayı bekleme.

·         Go big, or go home.
Büyük oyna ya da evine git.

·         Do it today, or regret it tomorrow.
Bugün yap ya da yarın pişman ol.

·         You never know how strong you are, until being strong is your only choice.
Güçlü olmak tek seçeneğiniz olana kadar, ne kadar güçlü olduğunuzu asla bilemezsiniz.

·         Get busy living, or get busy dying.
Ya yaşamakla uğraşacaksın ya da ölmekle.

·         If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.
Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

·         Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.
Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

·         The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.
Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

·         If everything seems under control, you’re not going fast enough.
Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.

·         If you have no critics you’ll likely have no success.
Eğer sana hiç eleştiri yoksa, muhtemelen hiç başarın da olmayacaktır.

·         Everybody has three chars ; the one is come out ,the one is owned ,the one is thought to have.
Herkesin üç karakteri vardır: Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu zannettiği.

·         If you have got good friends , you don’t need to have a mirror.
İyi arkadaşların varsa aynaya ihtiyacın yoktur.

·         Do you wonder what the diffence between ignorance and genius is? A Genius has limits but an ignorant doesn’t have any.
Cehaletle dâhilik arasındaki farkı merak ediyormusunuz? Dâhinin sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.

·         The shortest way to make dreams come true is to wake up.
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

 

Genç Akademi
19 Eylül 2020

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.