İngilizce günlük konuşulanlar

Genç Akademi olarak bu gün ingilizce de en çok okunan kelimeleri sizler için hazırladık. 

 

İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
Hello hello merhaba
Hi hay merhaba / selam
Good Morning gud morning günaydın
Good Afternoon gud aftırnuun tünaydın
Good Evening gud ivning iyi akşamlar
Good Night gud nayt iyi geceler
Good Bye gud bay hoşçakal / güle güle
See you si yu görüşürüz
See you soon si yu suun yakında görüşürüz
See you later si yu leytır sonra görüşürüz
How are you? hav ar yu nasılsın
What’s up? vatsap ne var ne yok
How is it going? hav iz it going nasıl gidiyor
I’m fine,thank  you,and you?. aym fayn tenk yu end yu İyiyim, teşekkür ederim, ya sen
Fine, thanks fayn,tenks iyi teşekkürler
I’m OK. aym okey iyiyim
Great! greyt harika
İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
My name is (Tom). may neym iz (Tom) Benim adım (Tom)
I’m (Tom). aym (Tom) Ben (Tom)’um.
What’s your name? vats yor neym Senin adın ne?
This is my friend, (Andy). dis iz may firend (Andy) Bu benim arkadaşım (Andy)
Nice to meet you. nays tu miit yu Tanıştığımıza memnun oldum
Glad to meet you. gılad tu miit yu Tanıştığımıza memnun oldum
Pleased to meet you. pilist tu miit yu Tanıştığımıza memnun oldum
Me,too. mii tu Ben de.
How do you do? hav du yu du Memnun oldum.
İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
What does (pencil) mean? vat daz (pencil) miin (pencil)ne demek?
I don’t understand. ay dont andırsitend Anlamadım.
Can you repeat that,please? ken yu ripiit det piliiz Bunu tekrarlar mısınız,lütfen?
How do you spell (pencil)? hav du yu sipel (pencil) (pencil) kelimesini nasıl hecelersiniz?
How do you say (kalem) in English? hav du yu sey (kalem) in İngiliş İngilizcede (kalem) nasıl söylenir?
How do you pronounce (pencil)? hav du yu puronauns (pencil) (Pencil) nasıl telaffuz edilir?
What page is it? vat peyc iz it Hangi sayfa?
Open your books to page (24). opın yor buks tu peyc (24) Kıtabınızın (24)’nci sayfasını açın.
Listen and repeat. lisın end ripiit Dinle ve tekrarla.
Look at the board. luk et dı bord Tahtaya bakın.
Read the dialogue. riid dı dayalog Diyaloğu okuyun.
Raise your hand. reyz your hend el/parmak kaldırın.
Work in pairs. vörk in payırz Eşli çalışın.
Work with your partner. vörk vit yor partnır Eşinizle çalışın.
Be quiet, please. bi kuayt piliiz Sessiz olun lütfen.
Sit down. sit davn Oturun.
Stand up. Sitend ap Ayağa kalkın.
Open the door. opın dı dor Kapıyı açın.
Close the door. Kıloz dı dor. Kapıyı kapatın.
Sorry, I’m late. sori, aym leyt Özür dilerim geç kaldım
Can I come in? ken ay kam in Girebilir miyim?
Can I ask a question? ken ay esk e kuesçın Bir soru sorabilir miyim?
Can I answer it? ken ay ensır it Onu ben cevaplayabilir miyim?
Can I go to the toilet? ken ay go tu dı toylıt Tuvalete gidebilir miyim?
What is the homework? vat iz dı homvörk Ödev nedir?
İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
Hello? hello Alo
Thank you for calling X company, Jane speaking. tenk yu for koling X kampani, Jane sipiiking X şirketini aradığınız için teşekkürler, ben Jane.
How can I help you? hav ken ay help yu Nasıl yardımcı olabilirim?
Hey, Mark. It’s Mehmet calling. hey,Mark its Mehmet koling Selam,Mark.Ben Mehmet.
Hello, This is Mehmet Öztürk calling. hello, diz iz Mehmet Öztürk koling. Merhaba,ben Mehmet Öztürk.
Is Mike there? iz Mike der Mike orada mı?
Can I talk to Mike? ken ay tolk tu Mike Mike ile görüşebilir miyim?
May I talk to Mr. Mehmet Öztürk,please? mey ay tolk tu mistır Mehmet Öztürk piliiz Bay Mehmet Öztürk ile görüşebilir miyim lütfen?
Just a second. I’ll get him. cast e sekınt, ayıl get him Bir saniye, çağırayım.
Please hold and I’ll put you through to his office. piliiz hold end ayıl put yu turuğ tu his ofis Lütfen bekleyin, Sizi ofisine bağlayalım.
Mike is not in. Who’s this? Mike iz nat iz. huz diz? Mike burada değil. Kim arıyor?
He’s busy right now. hiiz bizi rayt nav O, şu anda meşgul.
Would you like to leave a message? vud yu layk tu liiv e mesıc Mesaj bırakmak ister misin(iz)?
Can you call again later? ken yu kol egen leytır Daha sonra tekrar arayabilir misin(iz)?
Thanks for calling.Bye for now. tenks for koling,bay for nav Aradığın için teşekkürler, şimdilik hoşçakal
Genç Akademi
02 Temmuz 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.