İngilizce En Anlamlı Sözler

Ümraniye Genç Akademi  ve Maltepe Genç Akademi Olarak En anlamlı ingilizce sözleri sizler için değerledik.

Live together, die alone. Birlikte yaşa, yalnız öl.

Love is the beauty of the soul. Aşk ruhun güzelliğidir.

Go big, or go home. Büyük oyna ya da evine git.

You will win if you don’t quit. Eğer bırakmazsan kazanırsın.

Tell the truth and then run. Doğruyu söyle ve kaç.

Where there is love there is life. Aşkın olduğu yerde hayat vardır.

Silence is the most powerful scream. Sessizlik en güçlü çığlıktır.

A heart that loves is always young. Seven bir kalp her zaman gençtir.

Advertising is legalized lying. Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.

No bees, no honey; no work, no money. Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

Everything you can imagine is real. Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

At Ieast mosquitoes are attracted to me. Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.

Don’t criticize what you can’t understand. Anlayamadığın şeyi eleştirme.

In teaching others we teach ourselves. Başkalarına öğreterek kendimize de öğretmiş oluruz.

I don’t trust words, I trust actions. Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.

A friend walks in when everyone else walks out. Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

A mother’s heart is always with her children. Bir annenin kalbi her zaman çocuğuyla birliktedir.

Sometimes you just need some space, to fart. Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.

Men never remember, but women never forget. Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

Every accomplishment starts with the decision to try. Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

One thing only I know, and that is that I know nothing. Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

If opportunity doesn’t knock, buiId a door. İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.

When you’re finished changing, you’re finished. Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

He who opens a school door, closes a prison. Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

To improve is to change; to be perfect is to change often. Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür

There is only one happiness in life — to love and to be loved. Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.

You must be the change you wish to see in the world. Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.

Friendship often ends in love; but love in friendship, never. Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.

Everything has beauty, but not everyone sees it. Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee. Bir çocuğa sahip olmak seni aiIe yapar, iki çocuk ise hakem.

Before you  judge me, Make sure that you’re perfect. Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

Teachers open the door but you must walk through it yourself. Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.

I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.

AII my Iife I thought air was free, untiI I bought a bag of chips. Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, pekguzelsozler.com ta ki bir tane cips alana kadar.

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide. Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world. Dünya için bir kişi olabilirsin fakat bir kişi için de dünya sen olabilirsin.

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

 

 
Genç Akademi
22 Ocak 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.