Geniş Zaman (Simple Present Tense)

Bu konu anlatımında "Geniş Zaman (Simple Present Tense)" konusu anlatılacaktır. . Present simple, alışkanlıkları, belirli bir sıklıkta yapılan eylemleri veya bilimsel gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

GENİŞ ZAMAN CÜMLE YAPISI

Olumlu Cümle:

Geniş zamanda olumlu cümle yapısı oldukça basittir.

* I, you, we, they gibi öznelerden sonra fiil kesinlikle ek almaz.

I prepare breakfast in the mornings. (Ben sabahları kahvaltı hazırlarım.)
We tidy our room at weekends. (Biz hafta sonları odamızı düzenleriz.)

* He, she, it gibi 3. tekil şahıs öznelerden sonra fiil -s (-es, -ies) takısı alır.

She cleans the house every day. (O, her gün evi temizler.)
Ayşe makes dinner in the evenings. (Ayşe akşamları yemek yapar.)

 

Olumlu Cümle

Özne Fiil
I / You / We / They make  work.
He / She / It makes works.

 

Dikkat: -s takısı sadece olumlu cümlede he, she, it ile kullanılır. Olumsuz veya soru cümlelerinde temel fiil -s takısı almaz.

Olumsuz Cümle

Özne ve fiil arasında don’t ve doesn’t kullanılır.

* I, you, we, they gibi öznelerden sonra don’t kullanılır.

I don’t make my bed. (Ben yatağımı toplamam.)
Tom and John don’t study exams. (Tom ve John sınavlara çalışmaz.)

* He, she, it gibi öznelerden sonra doesn’t kullanılır.

He doesn’t wash the dishes. (O bulaşıkları yıkamaz.)
Selin doesn’t listen to the teacher. (Selin öğretmeni dinlemez.)

Olumsuz Cümle

Özne Yardımcı fiil + not  Fiil(yalın)
I / You / We / They  do not make work.
He / She / It  does not  make work.

 

Soru Cümlesi

Özneden önce do ve does kullanılır.

* I, you, we, they gibi öznelerden önce do kullanılır.

Do you eat chocolate? (Çikolata yer misin?)
Yes, I do. / No, I don’t. (Evet, yerim./Hayır, yemem.)

Do they work in this restaurant? (Onlar bu restoranda mı çalışıyorlar?)
Yes, they do. / No, they don’t. (Evet, çalışıyorlar. / Hayır, çalışmıyorlar.)

* He, she, it gibi öznelerden önce does kullanılır.

Does he pay the bills every month? (O her ay faturaları ödüyor mu?)
Yes, he does. / No, he doesn’t. (Evet, öder. / Hayır, ödemez.)

Does Katherine speak German? (Katherine, Almanca konuşur mu?)
Yes, she does. / No, she doesn’t. (Evet, konuşur. / Hayır, konuşmaz.)

Soru Cümlesi

Yardımcı Fiil Özne Fiil(Yalın)
Do / Don`t I / You / We / They make?
Does / Doesn`t He / She / It make?

 

Soru Zarfları ile Kullanımı

Soru Kelimesi Yardımcı fiil  Özne Fiil ( Yalın) 
What/Where/When/Why  do/don`t I / You / We / They  make?
What/Where/When/Why does/doesn`t he / she / it make?

 

Vurgu

Olumlu cümlelerde eylem vurgulanmak istenirse, yardımcı fiil do kullanılabilir. Ancak günlük yaşamda pek kullanılan bir ifade tarzı değildir.

I always do get up early. (Ben her zaman erken kalkarım.)
He does work hard. (O çok çalışır.)

SIKLIK ZARFLARI

Geniş zaman cümlelerde eylemin sıklığını belirtmek için sıklık zarfları kullanılabilir.

always: daima, her zaman
usually: çoğunlukla
generally/normally: genellikle
often/frequently: sık sık, sıklıkla
sometimes: bazen, ara sıra
occasionally: zaman zaman, arada bir
seldom/rarely: nadiren
never: asla

Sıklık zarfları genellikle özne ile fiil arasında kullanılır.

I always have breakfast. (Ben daima kahvaltı yaparım.)
He usually goes to school by car. (Okula çoğunlukla arabayla gider.)
She never drinks coffee. (O, asla kahve içmez.)

ZAMAN ZARFLARI

Zaman zarfı olarak, haftanın günleri veya sıklık belirten zarflar, geniş zaman cümlelerde kullanılabilir.

Always, usually, generally, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, never gibi sıklık zarfları çoğunlukla özne ile fiil arasında kullanılır.

He usually watches horror films. (O çoğunlukla korku filmi izler.)

Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening, every week, every month gibi ifadeleri geniş zaman cümlelerin sonunda veya başında kullanabilirsiniz.

Do you surf the Internet every day? (Her gün İnternete girer misin?)

At weekends (hafta sonları), on weekdays (hafta içi günler), in the mornings (sabahları), in the afternoons, in the evenings, on Sundays (Pazar günleri), On Fridays gibi ifadeler de duruma göre yine cümlenin sonunda veya başında kullanılabilir.

I work on Sundays. (Ben Pazar günleri çalışırım.)

Once a week (haftada bir kez), once a month (ayda bir kez), twice a day (günde iki kez), three times a week (haftada üç kez) gibi zarflar da yine cümlenin sonunda kullanılır ve sıklık belirtir.

I brush my teeth twice a day. (Dişlerimi günde iki kez fırçalarım.)

How often…? (Ne sıklıkta…?) sorusu ile eylemin ne sıklıkta yapıldığı geniş zaman cümle ile sorulabilir.

How often does he mop the floor? (O, ne sıklıkta yerleri paspaslar?)
He mops the floor twice a day. (O günde iki defa yerleri paspaslar.)

KULLANIM

Simple Present Tense, Türkçede Geniş Zamanın karşılığıdır.

1. Alışkanlıklar ve günlük rutinler, simple present tense ile ifade edilebilir.

I brush my teeth twice a day. (Dişlerimi günde iki kez fırçalarım.)
She eats breakfast every day. (Her gün kahvaltı yapar.)
They go to mosque on Fridays. (Cuma günleri camiye giderler.)

2. Bilimsel gerçeklikler, genel doğrular ve doğa kanunları, simple present ile ifade edilir.

Water boils at 100 °C. (Su, 100 °C’de kaynar.)
If you boil water, it evaporates. (Suyu ısıtırsanız buharlaşır.)
The Earth revolves around the Sun. (Dünya, güneşin etrafında döner.)

3. Bir zaman çizelgesine göre bir eylemin ne zaman başlayacağı veya biteceği belirtilirken Simple Present Tense kullanılabilir. Örneğin televizyon programlarının, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerin, ders başlama ve bitiş saatlerinin, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarının kalkış veya hareket saatlerini belirtirken simple present kullanılırız.

The lesson starts at eight on weekdays. (Hafta içi günler ders sekizde başlar.)
The news programme begins at seven every day. (Haberler her gün saat yedide başlar.)

Genç Akademi
03 Kasım 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.