Destek Eğitimi ve Eğitim Koçluğu Sistemi

Öğrencilerimizin;

 • Hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına,
 • Kendilerini fark etmesine,
 • Güçlü ve zayıf noktalarını görmesine,
 • Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına,
 • Sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır.

Eğitim Koçunun Görevleri

Eğitim Koçu;

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek;

 • Okul başarısını yükseltme,
 • Sınav başarısını yükseltme,
 • Sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma,
 • Aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma,
 • Sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma,
 • Sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama,
 • Meslek seçimi,
 • Zaman yönetimi,

Konularında bireysel ya da takım çalışması yaparak destek sağlamaktır.

Öğrenci koçluğunun uygulandığı okullarda, akademik başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir. Öğrenci koçluğu sistemi; akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar. Öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası verir.

Öğrenci koçluğu Okul yönetimini, öğretmenleri ve ebeveynleri kapsayan üç temel dayanağı olsa da, koçluk rolünü asıl üstlenenler öğretmenlerdir. Bu sistemde her öğrencinin, profesyonel koçu olan öğretmeni vardır. Ve her öğretmen öğrencileriyle yaptığı haftalık görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı verir, onların her boyutuyla gelişmelerini destekler.

Öğrenci Koçluğunun Katkıları

Okulun kazanımları:

 • Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
 • Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük oranda ortadan kalkar.
 • İçinde bulunduğumuz çağın tehlikeleri ve tehditleri önlenir.
 • Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen eğitim ortamı yaratılır.
 • Okulun rekabet gücü artar.

Öğrencilerin kazanımları:

 • Öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi sever.
 • Amaç ve hedef belirleme, projelendirme ve sonuçlandırma becerisi kazanır.
 • Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven gelişir.
 • Problem çözme ve güçlüklerle baş etme yetenekleri artar.
 • Kendini tanır ve kendini yönetmeyi öğrenir.

Hedef belirlemede en çok zorlanan grup ilköğretim okulu öğrencileridir. Maalesef okullarımız da sadece sınav ve sınava yönelik olarak sol beyni çalıştırmaya yönelik bilgiler verildiğinden öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve becerilerinin kısacası potansiyellerinin farkında değillerdir. Öğretmenlerimiz koçluk desteği vererek onlara hem istedikleri her şeye vakit ayırmalarını sağlayacak hem de sosyal alanda destekleyerek hayatı daha iyi tanımalarına yardımcı olacaklardır. Koç hiçbir zaman kendisini rehber öğretmen olarak görmemelidir.

Örneğin; Koç öğrencinin neden ders çalışmadığı ile ilgilenmez. Koç öğrencinin nasıl sıkılmadan ders çalışabileceğiyle ve ailenin koçun yardımlarıyla buna nasıl katkı sağlayabileceğiyle ilgilenir. Ders çalışma sorunun çözümü yine ders çalışacak öğrencide olmalıdır. Öğrenci çözümünü kendisi bulmalıdır. Koç doğru soruları sorarak öğrenciye gitmesi gereken doğru yolu buldurmalıdır.

Mesleki yönlendirme konusunda koç yine hem öğrenci ile hem de aile ile iletişim halinde olarak, baskı yapan ailelerle gerekli görüşmeleri yapmalıdır. Önemli olan öğrencinin ne yapmasını gerektiğini söylemek değil; Ne yapmak istediğini bularak ona yardımcı olmaktır. Burada da yine doğru soruları sormak koçun görevidir.

Asıl Sorunumuz Nedir?

Birçok öğrenci o küçük yaşlarına küçücük bedenlerine bakmadan gelecekle ilgili kaygılar yaşamaktadır.Hatta bu kaygılar ailelerimizin de katkılarıyla saplantılara dönüşmektedir.Başarı başarı başarı.Sadece bu öğretilmektedir bu küçücük bedenlere.Mutlu olmalarını hiç öğütlemeyiz onlara,sevdiğiniz mesleği yapmalısınız demeyiz hiç.Sadece çalışmak başarmak yüksek not almak ,yüksek puan almak.Sonuç bir sürü başarılı olduğu düşünülen ama mutsuz bir sürü doktor, öğretmen, mühendis,işletmeci ,iktisatçı….

Çözüm Nedir

Bu sorunun çözümü ne okullar, ne dershaneler, ne özel derslerdir. Bu sorunun en önemli çözümü öğrencinin kendisidir. Ne yapmak istiyorsa onu yapmaya yönlendirmelidir. İçindeki cevheri kendisi ortaya çıkarmalıdır. Öğrenci her şeyi kendisi yapmalıdır. Kendisi keşfetmeli. Kendisini keşfetmeli, istediği mesleğe yönlenmeli ve sonuçta yaşamaktan zevk almalıdır. Sosyal alanda da başarılı, uyumlu toplumla barışık olmalıdır.

Bütün bunların yapılmasında çözüm öğrenci koçluğudur. Öğrenci Koçluğu öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır.

Öğrenci Koçu Kimdir?

Öğrenci koçu öncelikle eğitimin en önemli parçası olan öğretmen mesleğinin iyi bir uygulayıcısıdır.

Öğrenci koçu olabilmek için insan ilişkilerinde başarılı, eğitim ve teknolojik yeniliklere açık ve bu yenilikleri uygulayabilen, sorumluluk ve risk almaktan korkmayan, mesleki uygulamalarda esnek davranabilen, fikir alış-verişine açık, empati yeteneğine sahip, yapıcı doğru soruları sorabilen, kendisini sürekli geliştiren, ve hepsinden önemlisi; öğrencilerinin başarı için her şeyini ortaya koyabilen kişidir.

Öğrenci Koçu Neler Yapar

Öğrenci koçunun yapması gerekli birçok görev vardır. Bu görevler zaman, mekân ve ihtiyaçlara göre değişmeli ve esnek olmalıdır. Ancak olmazsa olmaz görevler vardır. Bunlar;

Koçun görevi eleştirmek değildir. Her konuya yapıcı yaklaşılmalıdır. Eleştirmek öğrenciyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmemize neden olabilir. Bu amaçlarımıza tamamen terstir.

Koçun görevi öğrencilerimizin kör noktalarını ortaya çıkarmaktır. Bu kör noktalar belki de öğrencimizin geleceğini aydınlatacaktır.

Koçun görevi öğrencinin sorununu öğrenci ile birlikte çözmektir. Çözüm öğrencinin içindedir. Koç bunu bulmalıdır. Bunu bulmada en iyi yardımcımız öğrencimizdir.

Koçun en önemli görevi belki de Doğru Soruları Sormaktır. Aslında hayattaki başarının anahtarı hayatla ilgili sorularda gizlidir. Eğer doğru soruları sorabilirsek başarı kaçınılmazdır.

Koç öğrencisi ile doğru iletişim kurmalıdır. Güven sağlanmadan hiçbir çalışma sizi doğru sonuca götürmez. Koçuna güvenmeyen öğrencinin onunla doğru paylaşım içinde olması beklenemez.

Koç mutlaka empati yapmalıdır. Onun neler hissedebileceğini düşünerek onunla daha iyi iletişim kurabilmelidir.

Genç Akademi
17 Eylül 2018

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.