8.SINIF TOO ENOUGH İNGİLİZCE KONU ANLATIMI

TOO / ENOUGH
too” kelimesi sıfatlar ya da zarflarla kullanıldığında “aşırı fazla, gereğinden çok” anlamı taşır, bu yüzden de içinde olumsuz bir anlam barındırır.
too” bir sıfat ya da zarfın önünde kullanılır.

TOO + SIFAT / ZARF
The tea is too hot.
(Çay aşırı sıcak.)
The party is too late.
(Parti aşırı geç.)
too” 
kelimesinden sonra isim ya da zamir kullanılarak durumun kimin için aşırılık taşıdığı belirtilebilir.

TOO + SIFAT / ZARF + FOR SOMEONE
This watch is too expensive for me.
(Bu saat benim için aşırı pahalı.)
This room is too small for two people.
(Bu oda iki kişi için aşırı küçük.)

too” kelimesinden sonra mastar eki olan “to” ve fiilin birinci hali kullanılarak durumun hangi iş için aşırılık taşıdığı belirtilebilir.

TOO + SIFAT/ZARF + (FOR SOMEONE) + TO DO SOMETHING
This tea is too hot for me to drink.
(Bu çay benim içebilmem için aşırı sıcak.)
She is too short to rich the shelf.
(O, rafa ulaşabilmek için aşırı kısa.)

“too” kelimesiolumsuz bir anlam taşıdığından, genellikle olumsuzluk eki olan “not” kelimesiyle aynı cümle içindekullanılmaz.
This problem is too difficult. I can’t solve it.
This problem is too difficult for me to solve.

too many” ve “too much” kalıpları aşırı çok anlamına gelir ve bu kalıplardan sonra bir isim getirilebilir.

TOO MANY + COUNTABLE NOUN (sayılabilen isim)
TOO MUCH + UNCOUNTABLE NOUN (sayılamayan isim)
There are too many cars in İstanbul.
(İstanbul’da aşırı çok araba var.)
There is too much rain. Don’t forget to take your umbrella.
(Aşırı çok yağmur var, Şemsiyeni almayı unutma.)

enough” kelimesi sıfatlar ve zarflardan sonra gelir ve “yeteri kadar, yeterince” anlamı taşır.
SIFAT/ZARF + ENOUGH
I’m strong enough.
(Ben yeterince güçlüyüm.)
The water is warm enough.
(Su yeteri kadar ılık.)

enough” kelimesinden sonraisim ya da zamir kullanılarak durumun kimin için yeterlilik taşıdığı belirtilebilir.
SIFAT/ZARF + ENOUGH + FOR SOMEONE
The water is warm enough for the baby.
(Su, bebek için yeteri kadar ılık.)
This house is large enough for us.
(Bu ev bizim için yeterince büyük.)

enough” kelimesinden sonra mastar eki olan “to” ve fiilin birinci hali kullanılarak durumunhangi iş için yeterlilik taşıdığı belirtilebilir.
SIFAT/ZARF + ENOUGH + (FOR SOMEONE) + TO DO SOMETHING
This house is large enough for us to live.
(Bu ev bizim yaşamamız için yerince büyük.)
He isn’t old enough to get his driving lisence.
(O, ehliyet alabilmek için yeterince büyük değil.)

“too” ile “enough” zıt bir ilişki oluşturur. Çünkü;
1. “too” sıfat ve zarflardan önce gelirken “enough” sonra gelir.
2. “too” aşırı çok, gereğinden fazla anlamına gelirken, “enough” yeteri kadar anlamına gelir.
3. “too” olumsuz bir anlam taşır ve bu yüzden genellikle olumsuz cümle yapısında kullanılmaz.

enough” ise tek başına olumlu bir anlam taşır ve hem olumlu hem olumsuz cümle yapısında kullanılabilir.
She is very young, so she can’t get married.
(O çok genç, bu yüzden evlenemez.)
Yukarıdaki cümle aynı anlama gelecek biçimde iki şekilde söylenebilir.
a) She is too young to get married.
(O, evlenmek için aşırı genç.)
b) She isn’t old enough to get married.
(O, evlenmek için yeteri kadar büyük değil.)

 

Genç Akademi
22 Ekim 2019

Bizi sosyal medyada takip edin, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar olun.

facebook.com/GencAkademiTR instagram.com/gencakademi_/ youtube.com genc-akademi.tumblr.com

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

e-bülten
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.