Ümraniye Genç Akademi Yabancı Dil Merkezi

To Get Fiilinin Kullanımları

08 Ara
2017
To Get

İngilizce de “TO GET” fiili birçok kalıpta kullanılabilir ve birçok farklı anlama sahiptir.Bu yazıda “TO GET” fiilinin kullanıldığı kalıplara örnekler verdik.

 

genc akademi kelime

genc akademi ingilizce2

genc akademi ingilizce

 

TO GET + EDAT/ZARF = ÇEŞİTLİ ANLAMLARDAKİ DEYİMSEL FİİLLER

TO GET              +      Anlamı Örnek
to get at              +    ifade etmeye çalışma                              —–>   I think I see what you’re getting at. I agree.
to get by              +   (parasal yönden) idare etme                 —–>   Sam doesn’t earn much, but we get by.
to get down        +    bastırma                                                   —–>   This rain is really getting me down.
to get off              +   bir ulaşım aracından inme                    —–>  We got off the train just before the bomb exploded.
to get on              +   bir ulaşım aracına binme                       —–>  He got on his bicycle and rode down the street.
to get on with     +   devam etme                                              —–>  I have so much homework, I’d better get on with it.
to get over           +   iyileşme/atlatma (hastalık, sürpriz)   —–>   Have you gotten over your cold yet?
to get through    +   bir şeyin stokunu kullanma, bitirme   —–>   We’ve got through all the sugar. Can you buy some more?
to get up              +  yataktan çıkma                                          —–>  He gets up at 6.00 a.m. every morning.
to get up to          + yapma – genellikle kötü bir şey              —–>   The children are very quiet. I wonder what they’re getting up to.

GET KULLANILAN DİĞER İFADELER

Do you get it => “anlıyor musun”
> Do you get what the teacher was explaining in class?( Öğretmenin sınıfta söylediklerini anlıyor musun?)

He’s getting dinner tonight “yemeği o hazırlıyor” anlamına gelir.
> You can relax. It’s my turn to get dinner tonight.

I’ll get the bill “ben ödeyeceğim” anlamına gelir.
> Put your wallet away! I’ll get the bill.

That really gets me! “beni sinirlendiriyor” anlamına gelir.
> It really gets me when my sister shows up late.

To get rid of something “istenmeyen bir şeyi atma” anlamına gelir.
> I’m going to get rid of all these old newspapers.

To get out of bed on the wrong side “kötü bir ruh halinde olma” anlamına gelir.
>He got out of the wrong side of the bed this morning and he’s been horrible all day.

To get your own back “birinden öç alma ya da birini cezalandırma” anlamına gelir.
> She’s getting her own back for all those rude things you said at the party last night.

admin
author

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Neredeyiz