Özel Okullarda Vizyon

ÖZEL OKULLARDA VİZYON

Özel okullar sektörünün altın çağı denebilecek bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bakanlığımızın dershaneleri kapatma ve okullaşma çalışmaları sayesinde özel okulların altın çağı geldi demek mümkün. Fakat bu çağın özel okullar için eskiye göre daha yeni ve gelişmiş olma mecburiyeti doğurduğu da bir gerçektir. Özel okullar geleneksel yapıyı değiştirmek hem eğitim-öğretim açısından hem de vizyon açısından kabuk değiştirmek zorundadır.
Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de farklı ve öncü olmak her dönemin temel ihtiyacıdır. Her özel okul diğerleri ile aynı politikayı izlerse, tüm okullar zamanla aynı işi aynı şekilde yapmış olurlar ve bu da velilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayamaz.Özel okulların artık alışılmış sıkıcı içeriklerinin çağımıza ve öğrencilerin,velilerin beklentilerine göre güncellenmesi gerekmektedir.
Gerek fiziksel değişimle, okulların mevzuatlara uygun biçimde olabildiğince yenilenmesi, dersliklerin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre donatılması, işlenecek derslerin öğrencinin kavrama şekline göre şekillenmesi gerekmektedir.
Öğretmenlerimizin öğretmenlik beceri ve bilgileriyle beraber, öğrenci odaklı, geleceği inşa edecek bir bakış açısıyla konuyu ele alması gerekmektedir.Bu çerçevede her özel okul öğretmenlerine hizmet içi eğitimler ve gerekli aralıklarla motivasyon çalışmaları düzenlemelidir.Bir çok sektörde büyük firmalar çalışanlarına düzenli hizmet içi eğitim ve motivasyon çalışmaları yaparken,özel okullar bu çalışmaları ertelemekte veya hiç yapmamaktadır.Bu durum özel okulların gelişmesini ve öğrencilerin okula olan bağlılığını azaltmaktadır.
Özel okullarda veli ziyaretleri de velilerin ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun yapılmalıdır. Özel okulları ziyaret eden veliler belli bir kalitede ve ciddiyetle karşılanmak ve bilgilendirilmek istemektedir. Bir çok özel okulda velileri karşılayan ve ağırlayan personel bu konuda eğitimsizdir.Veli bilgilendirme ve yönlendirme birimi özel okulun vitrini konumundadır.Bu birim okulun en kaliteli ve donanımlı birimi olması gerekirken özel okullar bu birime yeterli önemi vermemektedir.
Velilerin büyük bir bölümü okul tanıtımlarında görüştükleri personel sayesinde okul hakkında karar vermektedir. Okulun içeriği ve kalitesi bu personelin veliye aktarabildiği kadarla sınırlı kalmaktadır.Bu sebepten dolayı veliyi karşılama ve ağırlama birimi de günümüz ihtiyaçlarına göre gelişmeli ve değişmelidir.