Eğitim Danışmanlığı Rehberi

Koçluk Nedir?

Kişilerin ya da kurumların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir performans programıdır.
Koçların görevi, kişilere gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için destek vermektir.
Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almışlardır.
Koçlar, çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler;
danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Danışan, davranışlarının, söylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alır.
Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve
yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır.

Koçluk ,1960′lı yıllarda Amerika’da doğmuş bir meslektir. Türkiye’de ise hızla gelişen ve yaygınlaşan yeni bir meslek ve metod olarak karşımıza çıkmaktadır.
Koçluk, bireylerin iş ve özel yaşamlarında yapmak istedikleri değişim ve gelişim sürecini destekleyen profesyonel bir araçtır.
Koçluk, harekete geçmek, ilerlemek ve değişmek isteğine odaklanan interaktif bir yöntemdir.
Koçluk, kısa zamanda etkin sonuçlar elde etmeye yarayan bir kişisel gelişim çalışmasıdır.
Koçluk, bireysel düzeyde olduğu gibi iş dünyasındaki sürekli değişim ihtiyacına ve insan kaynağı ile yetenek yönetiminin ihtiyaçlarına destek sağlayan bir programdır.
Koçluk, kişilerin ve kurumların gelişmesine, yeni bir yetkinlik veya davranış öğrenmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına​ veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.