Eğitim Danışmanı Ne İş Yapar ve Kurumlar İçin Önemi Nedir

EĞİTİM DANIŞMANI NE İŞ YAPAR VE KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ NEDİR ?

Eğitim danışmanı, yoğun telefon aramaları ve yüz yüze görüşmeler yaparak kuruma öğrenci kazandıran kişidir..

Ülkemizde gittikçe çoğalan nüfus karşısında devlete bağlı kurum ve kuruluşların ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesi ile sermayeye dayalı sistem (özel sektör) önem kazanmıştır. Ancak yine ülkemizdeki insan çokluğu sebebiyle iş imkânları kısıtlı hale gelmiş, yatırımcılar işe alacakları kişilerde daha seçici davranmak zorunda kalmışlar ve eğitimli insanları istihdam etmişlerdir.. İşte eğitim de bu noktada olduğundan daha çok önem kazanmış ve devlete bağlı okullardaki olanaklar hizmet alan kişi sayısı arttıkça yetersiz kalmış ve devreye özel eğitim kurumları yani kurslar, dershaneler ve kolejler girmiştir.
Bununla beraber, İnsanlar yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarını karşılamak için yetecek geliri elde etmek amacıyla iş arar hale gelince eğitimli, donanımlı bir birey olmanın önemi artmış, dolayısıyla bu alandaki açığı kapatmak amacıyla faaliyete başlayan özel eğitim kurumları çoğaldıkça çoğalmıştır. Dershanelerin hızla artmasıyla artık eski itibarları ve potansiyelleri kalmamıştır. Bunun nedeni kurumlar arası rekabet ve özel eğitim kurumlarının çok fazla sayıda olmasıdır. Bu durum özel eğitim kurumlarının ayakta kalabilmesi için kayıt yapması, kayıt yapması için de bazı çalışmalar yapmasını gerektirir hale gelmiştir. Bu çalışmaların temel unsuru tanıtım reklamları ve kampanyalar olmuştur. Bu şekilde reklam-tanıtıma önem veren ve bu alana ciddi yatırımlar yapan özel eğitim kurumları pastanın büyük dilimine sahip olmuşlar; kurumunu iyi bir şekilde tanıtamayanlar ise yok olmaya yüz tutmuşlardır. İşte bu yüzden artık özel eğitim kurumlarında kalifiye, nitelikli ve yüksek performanslı personel (eğitim danışmanı) ihtiyacı doğmuştur.
Doğal olarak kurumlar beklentilerini karşılayacak sayıda öğrenci bulamadıklarından, kuruma öğrenci sağlayacak tecrübeli ve işini bilen kişiler bulmak zorunda kalırlar ve her kurum bir tanıtım ve kayıt bölümü kurmak zorundadır. Bu tanıtım ve satış (kayıt) işini en iyi yapan kişilere eğitim danışmanı denmektedir. Özel eğitim kurumlarının ayakta kalması; maliyetleri karşılayıp, kazanç elde edip, varlığını sürdürebilmesi için yeni kayıtlara dolayısıyla da konusunda uzman eğitim danışmanlarına ihtiyacı, gün geçtikçe artmış ve baş edilemez bir hal almıştır.
Söz konusu kayıt elemanlarını (eğitim danışmanı) yetiştiren bir yüksekokul veya üniversite bulunmamaktadır. İdeal Dünya Eğitim ve Kariyer Merkezi de işte bu noktada devreye girmekte ve gelişmek kazanmak isteyen kurumlara yetiştirdiği danışman kadrolarıyla danışmanlık hizmeti vererek eğitim kalitesini artırıp kayıtlı öğrenci sayısını çoğaltmaktadır. Çünkü bu iş rehber öğretmenin yapabileceği bir iş değildir. Özel teknikler, beceri ve aynı zamanda özel bir eğitim gerektiren bu iş, ülkede çok az insan tarafından öğretilebilmektedir.
İdeal Dünya Eğitim ve Kariyer Merkezi

İdeal Dünya Eğitim ve Kariyer Merkezinin kurucusu Mahmut Özdemir kendi kurumlarının ihtiyacını karşılamak için en az lise mezunu olan adaylara 40 günlük bir eğitim süreci sonunda bu işi öğretmektedir. Eğitim danışmanlığını doğru ve tam öğrenen kişiler İdeal Dünya Eğitim Ve Kariyer Merkezinin şubelerinde görev alıyorlar veya herhangi bir özel eğitim kurumunda çalışmak istiyorlarsa İdeal Dünya Eğitim ve Kariyer Merkezinin Eğitim katılım belgesini referans olarak kullanabiliyorlar.
Özel eğitim kurumlarının temel ihtiyacı yeterince öğrenci temini olduğundan, kendilerine bu konuda sağlıklı ve doğru yardım eden eğitim danışmanlarına önem vermeye başlamışlardır. Hatta bu eğitim danışmanları o kurumdaki öğretmenlerden en az iki kat daha fazla maaş alır duruma gelmişlerdir. Ortalama bir danışman en az 40 günlük teorik ve pratik eğitim sonucunda eğitim katılım belgesini(sertifika) almak koşuluyla (çünkü eğitim sonunda istenilen başarıyı gösteremeyen adaya eğitim katılım belgesi verilmez. ) görev aldığı eğitim kurumuna ayda ortalama 30, yılda 300-350 öğrenci kazandırabilir. Buradan çıkan sonuca göre, bir özel eğitim kurumu sertifikalı 2 veya 3 eğitim danışmanı çalıştırarak yıllık öğrenci ihtiyacını karşılayabilir ve kurumsal riskini ortadan kaldırmış olur.
Sonuç olarak, eğitim danışmanı, hem işe girme hızı hem de alınan ücretler olarak, kurum için öğretmenden ve diğer personelden daha öncelikli ve önemlidir.

Yorum Yap