Eğitim Danışmanı

EĞİTİM DANIŞMANI
Eğitim danışmanı özel öğretim kurumlarında (kurslar, dershaneler, kolejler) veli ve öğrencilerle iletişime geçen, onlara kurumu tanıtıp, veli ve öğrencilerin o kurumu seçmesini sağlamak için eğitim almış, tecrübeli büro personelidir.
Veliler öğrencilerine dershane veya kurs seçerken hiçbir zaman tek kurumla görüşerek karar vermezler. Veliler birkaç kuruma gidip bilgi alırlar ve daha sonra en güven duydukları kuruma öğrencilerini kaydettirirler. İşte bu aşamada velinin karar vermesi aşamasında kurumda görüştüğü kişi ve aklında kalanlar çok önemli olur.
Eğitim danışmanı, duruşuyla, konuşmasıyla ve güven vermesiyle velileri etkilerse büyük ölçüde veli o kurumu tercih edecektir. Mesleğin önemi de buradan gelmektedir. Yani eğitim danışmanı iyi bir eğitim almışsa ve görevini doğru yaparsa çalıştığı kurumun kayıtları önemli ölçüde artacaktır. Rekabet şartları ve piyasa koşulları sebebiyle kurum sahipleri, müdürleri Bilgi almaya gelen velilerin kayıt olmalarını temenni ederler.
Eğitim danışmanlığı mesleği, hem mesleği yapanlar için hem de kurum sahipleri için çok önemlidir. Bilgi almaya gelen veli ve öğrenci için de çok önemlidir. Çünkü iyi bir eğitim danışmanı veli ve öğrencinin ihtiyaçlarını doğru belirler ve sonrasında onların aradığı eğitimi onlara sağlar.
İyi eğitimli bir danışman kuruma ayda 20-30 öğrenci kazandırırken, bu işi bilmediği halde veli ile görüşen kişiler ayda 5-10 kaydı geçemezler. Bu sebepledir ki iyi eğitim danışmanı özel öğretim kurumlarının hepsinde rahatlıkla ve yüksek gelirle istihdam ortamı bulabilir.
Hem velilerin iyi hizmet alması için hem de kurum sahiplerinin kendi kurumunu daha kaliteli tanıtması için iyi eğitimli bu işi doğru öğrenmiş eğitim danışmanlarına ihtiyaç vardır. İstanbul’da 2350 adet özel öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kadar çok özel kurumun olduğu bir ortamda bu mesleği doğru yapanların işsiz kalma olasılığı yok denecek kadar azdır.
Bu mesleği yaparken biz eğitim danışmanlarının asıl amacı veli ve öğrenciye karşı yardımcı olmak onların doğru bir şekilde çocuklarının geleceğini inşaa etmesinde yardımcı olmaktır.
Eğitim Danışmanlığı Tarihçesi
Özel öğretim kurumlarının kabul görmeye başladığı 1990 dan sonra tüm dershaneler,kurslar ve kolejler öğrencilerine ihtiyaca ve sınav sistemine göre hizmet sağlamaya başladılar.İlk on yılda sadece üst gelir grubuna hitap eden bu ayrıcalıklı eğitim modeli, ülkemizdeki büyüme sonucunda öğrencilerin yarışında vazgeçilmez olmaya başladı.
Hiç kimsenin tahmin etmediği kadar hızlı büyüyen özel öğretim sektörü ikinci on yılına girdiğinde çok büyümüş ve düzensizliği kaldırmaz bir hal almış oldu. Bu dönemde özel öğretim sektörü kendi içinde sistemleşmeye ve gelecek on yılı planlamaya başladı bunu yapamayan kurumlar kısa sürede sektörden düşmeye başladılar.
2000 li yılları karşılayan ülkemizde artık özel öğretim kurumları, çalışmalarını ve başarılarını hitap ettiği veli ve öğrenci kesimine tanıtma, anlatma ihtiyacı duymaya başladı. Bundaki temel faktör dershanelerin ve kursların tahmin edilenden daha çok artması ve sonucunda oluşan rekabet mecburiyeti, kaliteyi arttırdığı gibi tanıtım ve reklam yapma ihtiyacını da kamçılamış oldu.
Bu sebeplerden dolayı velileri karşılayan, onlara kurum hakkında ve eğitim programları hakkında bilgileri veren kişilerin bu alanda eğitimli ve yeterli olması zarureti tüm kurum sahiplerinin dönemin şartlarına uyum sağlamak için temel önceliği oldu.
Yapılan bu Eğitim Danışmanlığı işi için ülkemizde yazılan ilk eser ‘’Eğitimde İletişim’’ bu mesleğin nasıl öğrenileceğini ve yapılacağını ortaya koydu.
Daha sonraki aşamada bu mesleği yapmak isteyenlerin bu işi nasıl ve nerede öğreneceği ve sertifika sahibi olmaları gerektiğinde bu alanda Talim Terbiye onayı alan ilk eğitim programı ‘’Özel Öğretim Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Kurs’’ programı 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilip resmiyet kazandı.
Bu temel evrelerden geçen, Eğitim Danışmanlığı işi tüm dershane, kurs ve kolejlerde yapılmaktadır.Bu mesleği yapmak isteyen adayların mesleğe doğru bir eğitim sonucunda başlamaları bu işi yapabilmeleri için çok önemlidir.
Bu konuda ülkemizde hem yazılan eserler hem de Talim Terbiye onaylı eğitim programıyla mesleğe doğru ve sağlıklı bir başlangıç için hizmetinizdeyiz.
Özel eğitim sektörünün son on yıldaki hızlı büyümesi ve kurum sayısının çoğalması, kurumların öne geçmek için eğitimlerini ve diğer kurumlardan farklılıklarını veliye doğru ve hızlı bir biçimde anlatma mecburiyeti doğurmuştur. Özel öğretim kurumlarının sayısı artarken öğrenci sayısı bu denli artmamıştır. Dolayısıyla rekabet, kaliteli ve farklı olmayı gerektirmektedir. İşte kurumun kalitesini ve diğer özel eğitim kurumlarından ayrıldığı yönleri velilere ve öğrencilere anlatmak da bu nedenle önem kazanmıştır.
Bu nedenle kolejlerde,dershanelerde,kurslarda velileri karşılayan ve kayıtla ilgili görüşme yapan tüm personelin bu konuda eğitimli olması kurumun veli karşısındaki gücünü arttırmaktadır.
firmamız kayıt kalitesini ve veli memnuniyetini arttırmak isteyen dershane,kolej ve kursların personeline bu konuda hızlı sonuç veren eğitimler sağlamaktadır.
Bu eğitim seminerine katılanlar hem kayıt yapma becerilerini arttırırken hem de veli ve öğrencileri doğru anlayarak onları doğru yönlendirmeyi öğrenmektedirler.
Kayıt yapma işi anlatma ve pazarlama işi değildir,kayıt yapma doğru soruları sorarak velinin ve öğrencinin ihtiyacını kavrama işidir.
‘’Karşımızda veli ve öğrenci varsa mutlaka bir kayıt da vardır.’’