İNGİLİZCEYİ UNUTMAMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

ileGenç Akademi

İNGİLİZCEYİ UNUTMAMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Aslında burada ne bildiğiniz de çok önemli. Bilgi dü­zeyiniz çok düşükse, bu kitaptaki sisteme göre öğrenme­ye devam etmelisiniz, yaşamaya devam etmelisiniz, daha önce de belirttiğim gibi dil öğreniminde bir son nokta koyma yeri yoktur. Başlamışsınızdır ve artık onu hayatınız boyunca kullanırsınız geliştirirsiniz. Bilginizi geliştirmeye, dil­den kopmamaya bakın. Kitap okumaktan hoşlanıyorsanız. Önce çeşitli yayın evlerine ait sadeleştirilmiş kitapları okuyun. Bu kitaplar yayın evinin anlayışına göre aşama, aşama numaralandırılmıştır.

Bu kitaplar genelde altı aşama olarak hazırlanmıştır. Önce en düşük aşamayı seçin, bu kitapların toplam kaç kelimeden oluştuğu üzerlerinde belirtilir. Anlayabiliyorsanız bir sonraki aşamaya geçin. Hem kültürünüzü, hem de dilinizi bu şekilde geliştirmiş olursunuz. Bu şekilde bütün İngiliz Edebiyatının klasiklerini okuyabilirsiniz. Daha son­ra bu kitapları anlamakta zorlanmıyorsanız, normal kitap­lara geçiş yapabilirsiniz. Tabi belirli bir aşamada takılıp ka­lırsanız, dilinizi geliştirmeye bakın.

Bu bahsettiğim kitapların son seviyesine kadar başarı­lı bir şekilde okuyabilmeniz için gramere hakimiyetiniz tam olmalı. Fakat ilk seviyelerde aynı şey geçerli değil. Mutlaka bir seviye size hitap ediyordur. En azından 400 kelime içerenleri size göredir. Eğer değilse öğrenme işle­mine devam. Kitap okumak sizi sıkıyorsa, bu tarzda hazır­lanmış kasetler vardır. Bütün bunlar da sizi sıkıyorsa hayat içerisinde hiç çaba sarf etmeden dilinizi geliştirmek istiyor­sanız bu dilin kullanıldığı sektörlerde bir iş bulabilirsiniz, az da olsa konuşmaları anlıyorsanız, televizyon seyredebi­lirsiniz. Tabi televizyon seyretmek ya da kitap okumak, ka­set dinlemek geliştirme faaliyetiniz olmadığı taktirde yal­nızca bildiklerinizi unutmamada faydalı olacaktır. Unutma­yın daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, çaba sarf etmeniz gerekecek.

İngilizce’yi nekadar zamanda öğrenebilirim?

Dil öğrenmek kesinlikle zaman işidir. Düşündüğünüz gibi üç ay ya da dört ayda dili tamamen öğrenemeyecek­siniz. Oldukça uzun zaman alacak fakat bu oldukça uzun bir zaman bekleyeceksiniz manasına da gelmiyor. Daha önce de söylediğim gibi siz dili kullanmaya başlayın. Bilim adamları yoğun yani hakkı verilmiş bir çalışmayla, bunu iki yılda başarabileceğinizi izah ederler. Hatta birçok İngi­lizce öğretim setleri hemen hemen bu zamana endekslenmiştir. Maalesef bu zamanı kısaltmanın kolay bir yolu yok. Ama bu kesinlikle tam iki yıl bekleyeceksiniz anlamına gelmiyor. Sakın pes etmeyelim. Dört ay içerisinde inanın bana artık birçok şeyi ifade edebilecek hemen, hemen is­tediğiniz her cümleyi kurabileceksiniz.

İngilizce bildiklerimi unutmamak için ne yapmalıyım?

Aslında burada ne bildiğiniz de çok önemli. Bilgi dü­zeyiniz çok düşükse, bu kitaptaki sisteme göre öğrenme­ye devam etmelisiniz, yaşamaya devam etmelisiniz, daha önce de belirttiğim gibi dil öğreniminde bir son nokta koyma yeri yoktur. Başlamışsınızdır ve artık onu hayatınız boyunca kullanırsınız geliştirirsiniz. Bilginizi geliştirmeye, dil­den kopmamaya bakın. Kitap okumaktan hoşlanıyorsanız. Önce çeşitli yayın evlerine ait sadeleştirilmiş kitapları okuyun. Bu kitaplar yayın evinin anlayışına göre aşama, aşamanumaralandırılmıştır. Bu kitaplar genelde altı aşama olarak hazırlanmıştır. Önce en düşük aşamayı seçin, bu kitapların toplam kaç kelimeden oluştuğu üzerlerinde belirtilir. Anlayabiliyorsanız bir sonraki aşamaya geçin. Hem kültürünüzü, hem de dilinizi bu şekilde geliştirmiş olursunuz. Bu şekilde bütün İngiliz Edebiyatının klasiklerini okuyabilirsiniz. Daha son­ra bu kitapları anlamakta zorlanmıyorsanız, normal kitap­lara geçiş yapabilirsiniz. Tabi belirli bir aşamada takılıp ka­lırsanız, dilinizi geliştirmeye bakın.

Bu bahsettiğim kitapların son seviyesine kadar başarı­lı bir şekilde okuyabilmeniz için gramere hakimiyetiniz tam olmalı. Fakat ilk seviyelerde aynı şey geçerli değil. Mutlaka bir seviye size hitap ediyordur. En azından 400 kelime içerenleri size göredir. Eğer değilse öğrenme işle­mine devam. Kitap okumak sizi sıkıyorsa, bu tarzda hazır­lanmış kasetler vardır. Bütün bunlar da sizi sıkıyorsa hayat içerisinde hiç çaba sarf etmeden dilinizi geliştirmek istiyor­sanız bu dilin kullanıldığı sektörlerde bir iş bulabilirsiniz, az da olsa konuşmaları anlıyorsanız, televizyon seyredebi­lirsiniz. Tabi televizyon seyretmek ya da kitap okumak, ka­set dinlemek geliştirme faaliyetiniz olmadığı taktirde yal­nızca bildiklerinizi unutmamada faydalı olacaktır. Unutma­yın daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, çaba sarf etmeniz gerekecek.

 

İngilizce’yi nekadar zamanda öğrenebilirim?

Dil öğrenmek kesinlikle zaman işidir. Düşündüğünüz gibi üç ay ya da dört ayda dili tamamen öğrenemeyecek­siniz. Oldukça uzun zaman alacak fakat bu oldukça uzun bir zaman bekleyeceksiniz manasına da gelmiyor. Daha önce de söylediğim gibi siz dili kullanmaya başlayın. Bilim adamları yoğun yani hakkı verilmiş bir çalışmayla, bunu iki yılda başarabileceğinizi izah ederler. Hatta birçok İngi­lizce öğretim setleri hemen hemen bu zamana endekslenmiştir. Maalesef bu zamanı kısaltmanın kolay bir yolu yok. Ama bu kesinlikle tam iki yıl bekleyeceksiniz anlamına gelmiyor. Sakın pes etmeyelim. Dört ay içerisinde inanın bana artık birçok şeyi ifade edebilecek hemen, hemen is­tediğiniz her cümleyi kurabileceksiniz.

Normal bir İngilizce metni tam anlamıyla anlayarak okumak ya da seri konuşmalar yapmak, karşımızdaki dili kullanan kişiyi seri olarak anlamak zaman alacaktır. Aslın­da İngilizce’yi öğrenmeye başladığımız an süreç başlamış­tır. Kendi çapımızda onu kullanmaya başlamışızdır. Bunu olağan karşılayıp bunu yaşamımıza uydurmalıyız. Dün başlasaydık bugün oldukça yol kat etmiş olacaktık. Peki başlamadık zaman geçmedi mi? Tabi ki geçti. Öyleyse da­ha fazla kayba tahammülümüz olmamalı. Kendi kendimi­ze devam demeliyiz.

Yurtdışında İngilizce eğitim nasıl? Neler bilmeliyim?

İngilizce’yi öğrenmenin en kolay ve en pahalı yolu ta­bii ki bu dilin konuşulduğu yere gidip orda kurs almaktır. Kurs almaktır diyorum çünkü belirli bir yaştan sonra bunu yalnız başınıza zaman içerisinde öğrenmeniz çok zordur. Öğrendikleriniz de yalnızca günlük hayatta kullanabilece­ğiniz birkaç klişe cümleyi geçemeyecektir. İster istemez dil ile aktif olarak ilgilenmeniz gerekmektedir, Amerika’da yıl­lardır yaşayan hatta bir Amerikalı ile evli bir arkadaşımı si­ze örnek gösterebilirim. Henüz üç yıldır Amerika’da, gitti­ğinde tek kelime bilmezdi ama artık birkaç kelime biliyor diyebilirim. Yani aslında sizin deyiminizle kendi derdini anlatıyor olmalı. Onunla en son Amerikan Konsolosluğun­da karşılaşmıştım. “Şimdi bu adamlara derdimi nasıl anla­tacağım.” diye dert yanıyordu. Buradan da anlaşılacağı gi­bi Amerika’da bir Amerikalı ile üç yıl geçirmek onun dil problemini çözememiş. Tabii onun amacı dil öğrenmek değildi. Sorun da zaten buradan kaynaklanıyor.

 

Teknik İngilizce nasıl öğrenilir?

Çok defadır teknik İngilizce denilince başka şeyler dü­şünüldüğüne tanık olmuşumdur. (Tıpkı gramer denince Kolay İngilizce diye bir şeyin akla gelmesi gibi. Komik değil mi?. Kitap yazı dilidir! Sağır duymaz uydurur misali bi­ri uydurmuş.) Sanki hemen akıllara İngilizce’den başka bir İngilizce’nin var olduğu gelir. Böyle bir şey tabi ki yoktur. İngilizce tektir. İş İngilizcesi, turizm İngilizcesi, sokak İngilizcesi denilince akıllara hemen öğrenebileceğiniz İngiliz­ce’nin başka bir türü gelmesin. Eğer bu türden kesin bir konuya ilgi duyuyorsanız önce İngilizce öğrenmeye baş­larsınız daha sonra ihtisas konunuzla ilgilenirseniz. Tekstil işindeyseniz, bu konuda ekstradan bilgi ihtiyacı duyarsı­nız. Gerçekte de bu böyledir. Bir normal Türkçe konuşur­sunuz; bir de mühendis olduğunuzu düşünün ya da mu­hasebeci. Mesela, muhasebeci olarak Türkçe de ihtiyacınız olan ekstra kelimeler vardır.

Gerçek hayatta çoğu kimse bu kelimelerin varlığından bile haberdar değildir. Ama sizin bilmeniz gerekir. Diğer insanlar da Türkçe bildiği halde bunları bilmez, çok da bil­mesi gerekmez. İngilizce için de aynıdır. Önce İngilizce’yi temel düzeyde öğrenirsiniz sonra iştigal konunuzla ilgili ekstradan bilmeniz gereken diğer kelimeler vardır. Bu yalnızca kelimeyle sınırlıdır. Dilbilgisinde kesinlikle hiçbir farklılık yoktur. Tek fark konunuzla ilgili ekstra kelimeler­den ibarettir. İngilizce’den ayn bir İngilizce yoktur.

 

Yazar hakkında

Genç Akademi administrator

Yorum Yap